Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2014: afschaffing weigerambtenaar
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

4 mei ceremonie 2017

Internationaal Homo Monument Den Haag

Sinds de (her)onthulling vindt er jaarlijks op 4 mei een plechtigheid bij het monument plaats ter gelegenheid van Nationale Dodenherdenking in het algemeen en de strijd voor gelijke rechten voor en de emancipatie van de mondiale LHBT-groep in het bijzonder.
De herdenkingsbijeenkomsten worden georganiseerd door stichting Internationaal Homomonument Den Haag in samenwerking met COC Haaglanden. Het Internationale Homomonument Den Haag is prachtig gelegen op de groenstrook van de Koningskade, tegenover de Koninklijke Academie van Beeldende kunsten.

Dit jaar zal de ceremonie in het teken staan van het thema ‘vertrouwen’. Dit thema is des te meer actueel na het geweldsincident tegen twee homo’s begin april jl. in Arnhem en de reacties hierop binnen de LHBT-gemeenschap.

Vera Bergkamp, oud-voorzitter van het COC NL en thans Tweede Kamerlid voor D’66, heeft toegezegd als spreker dit thema te willen verwoorden. Daarnaast zal er gesproken worden door een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Den Haag en de voorzitter van het COC Haaglanden,  Arnout van Kooij.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders zal een krans gelegd worden, gevolgd door vertegenwoordigers van andere lokale en regionale organisaties zoals de gemeente Den Haag, COC Haaglanden, Politie en Brandweer Den Haag, Stichting Rainbow en de Gay horeca van Den Haag. Organisaties die ook een bloemstuk of krans willen leggen kunnen zich melden bij internationaal.homomonument@gmail.com .

De plechtigheid begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom om deze herdenking bij te wonen. Het verzoek is om 10 minuten eerder aanwezig te zijn.

Na afloop van de ceremonie is er gelegenheid voor samenzijn van de deelnemers aan de ceremonie in het COC café, Scheveningseveer 7, 2518 HB, Den Haag (tegenover het Hilton Hotel), waar koffie en thee wordt aangeboden door het COC Haaglanden.

Gepubliceerd:
4 april 2017
Categorie:
Algemeen
Tags: