Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Aanpassing agenda ledenvergadering 10 december 2014

De agendapunten 2, 3 en 10 komen te vervallen.

Toelichting:

Agendapunt 2 en 10: Verkiezing en instellen stemcommissie / Herverkiezing Harry Derksen voor 2e termijn als voorzitter
Harry Derksen heeft aangegeven de functie van voorzitter niet langer met zijn werkkring te kunnen combineren, waardoor hij afziet van het zich verkiesbaar stellen voor een 2e termijn. Hierdoor komen de agendapunten 2 en 10 te vervallen.

Agendapunt 3: Goedkeuring Huishoudelijke regelement(HHR)
Vanuit de vereniging zijn belangrijke amendementen op het cpt HHR gekomen. Het bestuur heeft daarin aanleiding gezien om het HHR nog eens kritisch te bespreken binnen het bestuur, wat helaas niet mogelijk is gebleken voor 10 december a.s.. Om die reden trekt het bestuur het agendapunt 3 in en legt in de eerstvolgende ALV na 10 december een aangepast HHR ter goedkeuring aan de leden voor.

Aangepaste Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verkiezing en instellen stemcommissie (vervalt)
 3. Goedkeuren: Huishoudelijk reglement (vervalt)
 4. Goedkeuren: De gedragscode, procedure Vertrouwenspersoon en de Klachtenregeling procedure
 5. Goedkeuren: De notitie (power point presentatie) inzake het organisatiemanagement dat we voor staan.
 6. Voorstellen nieuwe medewerkers: Marianne Steijnis; Rohit Vyas; Gé Meulmeester.
 7. Verslagen en begrotingen van diverse werkgroepen en activiteiten:
  – Jong & Out
  – Voorlichting
  – ICT
  – La vie en rose
  – Zilver
  – COC Café
  – Maatschappelijk Werk
 8. De begroting 2015 met toelichting door penningmeester
 9. Toelichting Voorstel aantrekken beheerder café activiteiten.
 10. Herverkiezing Harry Derksen tot voorzitter (vervalt)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Zie ook de oorspronkelijke aankondiging

Gepubliceerd:
7 december 2014
Categorie:
Algemeen
Tags: