Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Algemene ledenvergadering 12 december 2018

Geacht COC-lid,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt je van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden.

Deze wordt gehouden op woensdag 12 december 2018 in het verenigingspand aan het Scheveningseveer 7 te Den Haag, aanvang is 20.00 uur.

De agenda en bijlagen zijn digitaal verzonden aan de leden met een (bij ons bekend) emailadres. Je kunt de bijlagen behorend bij de agendapunten hieronder vinden en downloaden.

Op de agenda staan onder andere diverse werkplannen en de begroting voor 2019. Ook worden er enkele bestuursbenoemingen en een wijziging van het huishoudelijk reglement voorgelegd. Voor we met de formele vergadering beginnen, besteden wij aandacht aan de benoeming van Kim Waanders tot lid van verdienste. Dit is in de vorige algemene ledenvergadering bekrachtigd.

Heb je vragen of opmerkingen over de stukken of andere onderwerpen? Laat die dan van tevoren aan ons weten! Stuur een mail naar de secretaris via secretaris@cochaaglanden.nl, graag voor 4 december 2018. Dat geeft ons de kans ons goed voor te bereiden. Op verzoek kunnen de vergaderstukken ook per post worden toegestuurd.

Het bestuur hoopt je op 12 december a.s. te mogen begroeten!

Namens het bestuur.
Met vriendelijke groet,

Paul van der Kraan
Secretaris

Documenten:

Uitnodiging ALV en agenda
Bijlage 1 Verslag ALV 2018-09-19
Bijlage 2 Werkplannen 2019
Bijlage 3 Begroting 2018 vs 2019
Bijlage 4 Jaarrekening COC Haaglanden 2017
Bijlage 5 Addendum Huishoudelijk Reglement
Bijlage 6 Voordracht bestuursleden

Gepubliceerd:
28 november 2018
Categorie:
Algemeen
Tags: