Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Algemene ledenvergadering 19 september 2018

Geacht COC-lid,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden.

Deze wordt gehouden op woensdag 19 september 2018 in het verenigingspand aan het Scheveningseveer 7 te Den Haag, aanvang is 20.00 uur. De vergadering zal plaatsvinden in het COC-café.

Links naar de  agenda en toelichtingen op de agendapunten treft u aan onder dit bericht.

Op de agenda staan onder andere het jaarverslag en de begroting voor 2018. Er wordt een bestuursbenoeming aan u voorgelegd: voor de functie van algemeen bestuurslid heeft Jan de Graaf zich beschikbaar gesteld. Ook stellen wij u voor een lid van verdienste te benoemen. Het verslag van de accountant (agendapunt 6) en van de kascommissie (agendapunt 7) zijn nog niet gereed, zodra deze beschikbaar zijn sturen wij die toe en komen ze op de site.

Heeft u vragen of opmerkingen over de stukken of andere onderwerpen? Laat die dan van tevoren aan ons weten! Stuur een mail naar de secretaris via secretaris@cochaaglanden.nl, graag voor 14 september 2018. Dat geeft ons de kans ons goed voor te bereiden. Op verzoek kunnen de vergaderstukken u per post worden toegestuurd. Stuurt u ook daarvoor een e-mail naar administratie@cochaaglanden.nl.

Gepubliceerd:
5 september 2018
Categorie:
Algemeen
Tags: