Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Algemene Ledenvergadering 24 mei 2017

Op woensdag 24 mei 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! We vergaderen in de Capelzaal aan het Scheveningseveer 7.

Tijdens deze vergadering blikt het bestuur met de leden terug en vooruit. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de jaarrekening en het jaarverslag 2016. Daarnaast leggen wij u de (concept)begrotingen voor 2017 en 2018 voor en een voorstel tot statutenwijziging. Hierin krijgt de Code Goed Bestuur beslag.

De voorzitter stelt zich herkiesbaar voor een tweede bestuurstermijn, ook dragen wij twee aspirant-leden voor ter versterking van het bestuur. Wij hopen u op 24 mei te begroeten!

Onderstaand vindt u de oproepingsbrief en de agenda met bijlagen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris.

Oproepingsbrief en de agenda

Bijlage 1: Concept-verslag ALV d.d. 14 december 2016
Bijlage 2: Jaarrekening 2016
Bijlage 3: Jaarverslag 2016
Bijlage 4: Begroting 2017  en notitie
Bijlage 5: Concept-begroting 2018
Bijlage 6: Herverkiezing, benoeming en aftreden bestuursleden
Bijlage 7: Notitie inzake statutenwijziging
Bijlage 8: Conceptakte statutenwijziging COC Haaglanden
Bijlage 9: Toestemmingsbrief COC Nederland inzake statutenwijziging

Gepubliceerd:
9 mei 2017
Categorie:
Algemeen
Tags: