Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Algemene Ledenvergadering COC Haaglanden

Beste leden,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u uit voor de:

Algemene Ledenvergadering COC Haaglanden 2014
donderdag 20 maart 2014 om 19.30 uur
Capelzaal
2e verdieping Bastacafé Scheveningseveer 7 Den Haag

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen agenda
 4. Installatie stembureau
 5. Verslag B.A.L.V. d.d. 18 december 2013
 6. Jaarverslag en jaarrekening 2013 COC Haaglanden
 7. Accountantsrapport 2013 en verlening decharge penningmeester
 8. Begroting 2014 en begroting en werkplan 2015
 9. Bestuursverkiezing:  Voorstellen bestuurslid voor de functie van secretaris Deborah Landman; Herverkiezing algemeen bestuurslid Sabbah Hindawey; (Roxanne van den Berg, Bram Meijer en Wilbert van Diemen stellen zich niet herkiesbaar) Stemming.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting door de voorzitter

Documenten:

Hieronder de documenten, die op deze vergadering betrekking hebben:

Uitnodiging & agenda
Jaarverslag 2013
Resultaten & Begrotingen 2012 / 2015
Jaarrekening 2013
Verslag BLV 18 december 2013
Werkplannen 2014 / 2015
Voorstellen Deborah Landman

Gepubliceerd:
15 maart 2014
Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , ,