Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

ALV 24 juli 2019

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van COC Haaglanden.

Deze wordt gehouden op woensdag 24 juli 2019 in het verenigingspand aan het Scheveningseveer 7 te Den Haag. De ALV vangt aan om 20.00 uur.

De agenda en bijlagen vindt u onder dit bericht.

Om de ALV in goede banen te leiden hebben wij tijdens het bemiddelingsgesprek besloten een onafhankelijke voorzitter in te schakelen. Arthur Schellekens, Directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken, hebben wij bereid gevonden de vergadering te leiden als technisch voorzitter.

Op de agenda staan onder andere de voortgang van de statutencommissie. Ook worden enkele bestuursbenoemingen aan u voorgelegd. Onderstaande personen hebben zich kandidaat gesteld:

Heeft u vragen of opmerkingen over de stukken of andere onderwerpen? Laat die dan van tevoren aan ons weten en stuur dan graag voor 15 juli a.s. een mail naar secretaris@cochaaglanden.nl Dat geeft ons de kans ons goed voor te bereiden. Op verzoek kunnen de vergaderstukken ook voor u bij COC Haaglanden worden klaar gelegd.

Heeft u uw mailadres nog niet aan ons doorgegeven? Wilt u dit dan zo snel mogelijk doen via administratie@cochaaglanden.nl? Wij kunnen u dan sneller en efficiënter op de hoogte houden.

Het bestuur hoopt u op 24 juli a.s. te mogen begroeten!

Bijlagen:

Uitnodiging + agenda
Presentatie Harry Derksen (bijlage 1)
Terugkoppeling ALV bemiddelingsgesprek (bijlage 2)
Introductie Harry Derksen (bijlage 3)
Introductie Peter Scheffer 1-2 (bijlage 4)
Introductie Peter Scheffer 2-2 (bijlage 4)
Introductie Jurgen schouten (bijlage 5)
Introductie Raymond Bosch (bijlage 6)

Gepubliceerd:
8 juli 2019
Categorie:
Algemeen
Tags: