Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Algemene Ledenvergadering COC Haaglanden

Den Haag, 30 november 2015

Beste leden,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u uit voor de:

Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden
woensdag 16 december 2015 om 20.00 uur
COC Café, Scheveningseveer 7 Den Haag

Agenda

 1. Opening
 2. Meldingen en ingekomen vragen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verkiezing en instellen stemcommissie
 5. Verslag BALV 7 mei 2015 en verslag ALV 19 maart 2015
 6. Strategisch beleidsplan COC Haaglanden 2016-2018
 7. Wijziging vrijwilligersvergoeding
 8. Begroting 2016, inclusief plannen voor Café 2.0 en Emancipatie, met toelichting penningmeester
 9. Jaarplannen en begrotingen van diverse werkgroepen en activiteiten:
  – COC café
  – Jong & Out
  – Voorlichting
  – Randgemeenten
  – Maatschappelijk werk
  – Netwerker
  – DARE
  – Ouderen
  – Politiek
  – La vie en rose
  – Zilver
  – Gay Den Haag
  – Welzijn en gezondheid
 10. Voorstellen nieuwe medewerkers: Andrea Vogelsanger en Ilse Volkstedt
 11. Mededelingen van het bestuur
 12. Herverkiezing Hodo Essa
 13. Verkiezing Sandra Khouw en Raymond Bosch
 14. Stemming
 15. Afsluiten door voorzitter

De benodigde documenten zijn hieronder in te zien en te downloaden (op verzoek kunnen ze worden toegestuurd).

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van COC Haaglanden

Gé Meulmeester
administratief medewerker COC Haaglanden

Documenten:

Uitnodiging en agenda
Verslag ALV 19 maart 2015
Verslag BALV 7 mei 2015
Voorstel Vrijwilligersvergoeding
Begroting 2016 COC Haaglanden
Strategisch beleidsplan 2016 – 2018
Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch
Werkgroep Café: Prime Time Parties
Emancipatie Werkplan en Begroting 2016
Emancipatie Samenwerkingsovereenkomst
Emancipatie Matrix Toekennen Financiële Ondersteuning (2016)
Voorstellen Sandra Khouw
Voorstellen Raymond Bosch
COC Café Werkplan en Begroting 2016
Begroting Jong & Out 2016
Werkplan Jong & Out 2016
Concept werkplan afdeling COC voorlichting
Project Regionale samenwerking Werkplan 2016
Maatschappelijk werk Werkplan 2016
Werkplan 2015-2016 Netwerkfunctie
DARE Jaarplan 2016
DARE Subsidieverzoek 2016
Werkgroep Zilver (50+) Jaarplan en begroting 2016
Ouderen Begroting 2016
Jaarverslag 2015 en Werkplan + Begroting 2016 Werkgroep ouderen
Jaarverslag 2015 en werkplan 2016 Werkgroep Politiek
Jaarverslag 2015 en Werkplan 2016 Woongroep 50+ La Vie en Rose
Gay Den Haag, Werkplan en Begroting 2016
Werkgroep gezondheid en welzijn: Project thuis- en dakloze LHBT jongeren
Werkgroep gezondheid en welzijn: Project Cocktail

Gepubliceerd:
1 december 2015
Categorie:
Algemeen
Tags: