Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bestuurswisselingen tijdens Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 24 mei vond er een Algemene Ledenvergadering plaats. Hierbij nam Esther Stieltjes afscheid als secretaris van de vereniging. Hoewel zij een jaar lang met enthousiasme deel uit maakte van het bestuur, bleek de functie niet langer te combineren met haar andere bezigheden. Esther legde haar functie met spijt neer. Warme woorden en bloemen waren haar deel!

Paul van der Kraan en Walter de Quaasteniet stelden zich voor als aspirant bestuursleden. De aanwezige leden stemden in met hun toetreding tot het bestuur. Paul zal zich onder andere bezig gaan houden met de portefeuilles Maatschappelijk Werk en Gezondheid & Welzijn. Ook zal hij tijdelijk de functie van Secretaris waarnemen. Walter zal de portefeuilles Communicatie en Voorlichting oppakken.

Voorzitter Arnout van Kooij stelde zich voor een tweede termijn herkiesbaar. Ook hiermee stemde de vergadering in.

Het bestuur gaat met frisse moed in de nieuwe samenstelling verder. Er is veel werk te doen en wanneer het je leuk lijkt om hierbij te helpen, laat het dan vooral weten! Met name wordt gezocht naar een nieuwe secretaris. De vacature hiervoor vind je hier.

Gepubliceerd:
27 mei 2017
Categorie:
Algemeen
Tags: