Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u uit voor de:

Bijzondere Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden
op woensdag 18 december 2013 om 20.00 uur
Capelzaal / Bastacafé (2e verdieping)
Scheveningseveer 7 Den Haag

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen agenda
 4. Installatie stembureau
 5. Stand van zaken COC Haaglanden
 6. Verslag A.L.V. d.d. 26 april 2013
 7. Werkplannen werkgroepen COC Haaglanden
 8. Begroting 2014
 9. Verkiezing Algemeen Bestuurslid
  Voorstellen Hodo Essa.
  Stemming.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting door de voorzitter

Documenten:

Hieronder de documenten, die op deze vergadering betrekking hebben:

Uitnodiging & agenda
Verslag ALV 26 april 2013
Benoeming Lid v. Verdienste Gerard van Reijsen
Benoeming Lid v. Verdienste Alexander Ernst
Benoeming Lid v. Verdienste Marcel Staal
Werkplan 2015 Maatschappelijk werk
Werkplan 2014 / 2015 Voorlichting
Werkplan 2014 / 2015 Politiek & Buitenland
Werkplan 2014 Jong & Out
Werkplan Jongeren 2014
Werkplan 2014 DARE
Werkplan 2014 Café-groep
Werkplan 2014 La Vie en Rose
Werkplan 2014 Zilver (50+)
Resultaten & Begrotingen 2012 / 2014
Voorstellen Hodo Essa

Gepubliceerd:
3 december 2013
Categorie:
Algemeen
Tags:
,