Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC Haaglanden staat achter verklaring COC Nederland

COC Haaglanden staat volledig achter de verklaring die is gegeven door de landelijk voorzitter van COC Nederland, Astrid Oosenbrug.

Hieronder de verklaring van COC Nederland.

Orthodox-protestantse verklaring is schadelijk en onbarmhartig

6 januari 201

COC Nederland vindt de orthodox-protestante ‘Nashville-verklaring’ schadelijk en onbarmhartig. Op 5 januari bleek dat zo’n 250 orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en prominenten in Nederland deze LHBTI-vijandige verklaring hebben getekend.

“Het is een schadelijk document voor orthodox-protestante LHBTI’s en een onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. Oosenbrug roept orthodox-protestanten op om de verklaring niet te tekenen.

In de Nashville-verklaring over seksualiteit, mannelijkheid en vrouwelijkheid, staat dat het zondig is om homoseksualiteit en transgender-zijn te accepteren en wordt het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht afgewezen.

Waar er de laatste jaren in grote delen van protestants-christelijk Nederland sprake is van een langzaam maar zekere emancipatie van LHBTI’s, is dit document een stap terug.

Zo is het volgens de verklaring in strijd ‘met Gods heilige bedoelingen’ om homoseksueel of transgender te zijn. Tot nu toe is de opvatting in orthodox-protestante kringen veelal dat je wel homoseksueel of transgender mag zijn, maar dat je het niet in praktijk mag brengen. Met deze verklaring worden LHBTI’s terug de kast in gestuurd.

Ook wekt de verklaring de indruk dat homoseksuele gevoelens kunnen worden veranderd, of in de woorden van de Nashville-verklaring kunnen worden ‘gedood’. Uit tal van onderzoeken is inmiddels gebleken dat homoseksualiteit niet met therapieën of behandelingen kan worden veranderd en dat dergelijke behandelingen buitengewoon schadelijk zijn. Ook de identiteit van transgenders zou volgens de verklaring kunnen worden veranderd.

Volgens dagblad Trouw is de Nashville-verklaring in Nederland inmiddels zo’n 250 keer ondertekend door predikanten, voorgangers en prominenten. Onder de ondertekenaars bevinden zich ook SGP-leider Kees van der Staaij, SGP-senator Diederik van Dijk en de prominente baptisten-voorganger Orlando Bottenbley, die bij de laatste Kamerverkiezingen lijstduwer was van de ChristenUnie.

Het COC roept SGP en ChristenUnie op om afstand te nemen van de verklaring

Gepubliceerd:
12 januari 2019
Categorie:
Algemeen
Tags: