Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC Leiden bezorgd over situatie LHBT-vluchtelingen

COC Leiden is ernstig bezorgd over de situatie van LHBT (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender)-vluchtelingen in de tijdelijke noodopvanglocatie voor 1.140 vluchtelingen in Alphen aan den Rijn.

COC Leiden heeft contact met een groep van tien vluchtelingen uit de noodopvanglocatie. De situatie is schrijnend aldus Niels van der Spijk, Coördinator Vluchtelingen COC Leiden: “De groep heeft dagelijks te maken met discriminatie, bedreigingen, pesterijen, scheldpartijen, spuugincidenten en er is zelfs sprake geweest van seksueel geweld. Drie weken geleden is de groep LHBT’ers een heel weekend in hongerstaking geweest. Deze week heeft een persoon een zelfmoordpoging gedaan.”

Met LGBT Asylum Support en Stichting Secret Garden eisen wij actie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. COC Leiden doet de volgende voorstellen om de situatie van alle LHBT-vluchtelingen in de opvang te verbeteren:

  • LHBT-ers dienen beschermd te worden voor discriminatie en meldingen moeten serieus genomen worden. Het COA dient de politie te betrekken bij alle incidenten en misdrijven en de daders dienen vervolgd te worden.
  • Er moet op iedere opvanglocatie in de Leidse regio, de Bollenstreek en Alphen aan den Rijn een vertrouwenspersoon komen waar LHBT-ers terecht kunnen.
  • Transgenders horen extra medische zorg en kleding te krijgen.
  • LHBT-groepen willen bij elkaar blijven. Ze ondervinden steun aan elkaar, helpen elkaar en zijn samen veiliger. Ze moeten in de verdere procedure niet op verschillende plekken terecht komen.
  • LHBT-relaties moeten door COA geaccepteerd worden, zodat koppels net als heterostellen samen kunnen zijn en blijven.
  • Er moet op meer plekken aparte opvang voor LHBT-vluchtelingen worden gecreëerd, zodat ze net als in Amsterdam een veilige plek hebben om te wonen.

“Er vluchten jaarlijks honderden homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders naar Europa vanwege vervolging in eigen land. Deze mensen vluchten om een veilig leven te kunnen leiden zonder vervolging om wie ze liefhebben en om wie ze zijn. Het is onacceptabel als vluchtelingen hier weer gediscrimineerd en vervolgd worden.” aldus de voorzitter van COC Leiden; Jan Thijs Leeuwrik Nieborg.

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

Gepubliceerd:
5 januari 2016
Categorie:
Algemeen, Internationaal, Veiligheid
Tags:
, , , ,