Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Delftse partijen zoeken verbinding

De gemeente Delft moet in gesprek gaan en/of blijven met maatschappelijke organisaties over het terugdringen van LHBT-discriminatie. Daar zijn al goede stappen in gezet. Zo is Maatschappelijk Verantwoord Verenigen een gemeentelijk speerpunt. CDA: ‘Praten met elkaar is wel degelijk belangrijk.’

Op de prachtige lentemiddag van 8 maart verzamelen zich ongeveer dertig belangstellenden in sociëteit DWH om in gesprek te gaan met afgevaardigden van alle partijen die deelnemen aan de Delftse gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Die afgevaardigden hebben het zwaar. Niet alleen omdat ze prikkelende vragen en lastige keuzes krijgen voorgelegd, maar ook omdat ze bijna smelten van de warmte op het kleine podium.

Outsite
Delft is een studentenstad. Niet alle studenten staan even vriendelijk tegenover LHBT’s. Studentenpartij STIP maakt zich er sterk voor dat daar verandering in komt. ‘Het gesprek komt op gang in de corpora’, zegt lijsttrekker Anne Viruly. ‘Daar zijn we blij mee. Delft trekt ook studenten uit culturen waar het niet vanzelfsprekend is om uit te komen voor je seksuele gerichtheid. Outsite, de jongerenvereniging van DWH, doet op dit gebied goede dingen.’ Jabco Vreugdenhil van de Christenunie wijst in dit verband op Contrario, de christelijke versie van COC en DWH. ‘Verbinding tussen homo’s en hetero’s vinden wij belangrijk.’

Roze ouderensalons
Maar er wonen ook roze ouderen in Delft. Hoe staat het met hun belangen? Geen van de woonzorgvoorzieningen van zorgorganisatie Pieter van Foreest heeft een Roze Loper. Sjef van Put van de Delftse Ouderenpartij DOP: ‘Ik ga in gesprek met Pieter van Foreest, ik vind dat ze zo’n keurmerk moeten hebben.’ GroenLinks-kandidaat en huidige wethouder Participatie en Duurzame ontwikkeling Stephan Brandligt vindt het een beetje flauw om de instellingen af te rekenen op het wel of niet hebben van een Roze Loper. ‘Pieter van Foreest organiseert wel roze ouderensalons. Het gesprek over LHBT-onderwerpen wordt actief gestimuleerd.’ Er ontbrandt een discussie over het nut van een Roze Loper, als toch de verzorgingstehuizen op termijn gesloten worden. VVD-kandidaat Bart Smals: ‘Er blijven wel hulpbehoevende ouderen, dus een Roze Loper blijft nodig.’ Kim Huijpen van D66: ‘De cliënt moet keuzevrijheid hebben als het gaat om huishoudelijke hulp. Daar moet de gemeente oog voor hebben bij de aanbesteding.’ SP-kandidaat Tom Zonneveld: ‘Op mij kun je rekenen. Maar er is steeds minder geld.’ Ook bij dagbesteding moet er aandacht zijn voor dit onderwerp, vindt PvdA-kandidaat Anco Sesselaar. ‘Je ziet soms dat bij klaverjassen mensen wordt buitengesloten.’

Hokjes
Uit het publiek komt de oproep om religieuze organisaties die anti-homostandpunten hebben, geen subsidie meer te geven. De aanwezige kandidaten herkennen het probleem niet. ‘We subsidiëren geen organisaties die homohaat prediken’, zeggen GroenLinks en STIP. Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft zegt dat christelijke partijen wel degelijk subsidie krijgen. ‘Die partijen doen aan homohaat.’ Daar reageren Milène Junius (CDA) en Vreugdenhil (CU) fel op: ‘Dat is een belachelijke insinuatie.’ Fatima van de Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing is afkomstig uit de moslimwereld. Zij voelt zich ook aangesproken. ‘Van de islam mag je niet iemand dwingen om homo of hetero te zijn. Homohaat heeft niet met religie te maken. We moeten respect hebben voor elkaar.’ Smals (VVD): ‘Seksuele voorkeur is een uiting van het individu, religie maakt niet uit.’ Junius (CDA): ‘Het gaat wel om verbinding. Het individualisme is doorgeslagen.’ Aad Meuleman van Stadsbelangen: ‘We moeten elkaar niet in hokjes duwen. Wij behartigen de belangen van iedereen.’

Subsidie
Ten slotte komt de vraag op of Delft na het aflopen van de Koplopersubsidie nog middelen zal uittrekken voor homobeleid. Dat blijkt een heikel punt. GroenLinks wil niet automatisch geld verstrekken aan homo-organisaties. ‘Alles wat alleen werkt met subsidie, is niet duurzaam. Sommige projecten kunnen door andere partijen worden opgepakt.’ Die andere partij kan heel goed DWH zijn. Viruly (STIP):‘We zullen niet alle activiteiten subsidiëren. Maar als DWH een project uitvoert op ons verzoek, komt daar natuurlijk geld voor.’

Gepubliceerd:
11 maart 2014
Categorie:
Algemeen, politiek en buitenland
Tags:
, , , , , ,