Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Een dag om trots op te zijn!

11 oktober 2016 
Tekst Arnout J.O. van Kooij / Voorzitter bestuur COC Haaglanden.

Geachte aanwezigen 

”Een dag om trots op te zijn !”

Vandaag op  11 oktober is het internationale Coming Out Dag. Op deze dag, die wereldwijd wordt gevierd, staat acceptatie van wie je bent ongeacht seksuele oriëntatie en of genderidentiteit centraal. En dat is een dag om trots te zijn.

Een zogeheten coming out (uit de kast komen) is helaas nog altijd niet voor iedereen even vanzelfsprekend.  Daarom hebben ook dit jaar de twee LHBTi-belangenorganisaties COC Haaglanden en DWH Delft samen met de regenbooggemeenten Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft en Leidschendam- Voorburg de handen ineengeslagen in een gezamenlijke awareness- campagne van 11 t/m 15 oktober.

Samen staan we voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

De samenwerking met en tussen de  gemeenten is uniek in Nederland. Een resultaat waar ik als voorzitter van COC Haaglanden trots op ben. En hoe zou het zijn wanneer de 4 andere Haaglanden gemeenten zich volgend jaar aansluiten bij het initiatief ?! Ik heb een lijstje met tips voor jullie dat jullie kunnen delen met deze gemeenten.

Tijdens deze kickoff zullen de 5 wethouders van de deelnemende regenbooggemeenten spreken over de behaalde successen op het gebied van hun LHBTI+ beleid.

Beleid valt of staat met het beschikbaar zijn van voldoende middelen.

We realiseren ons allemaal dat extra financiering vanuit de overheid voor de regenbooggemeenten weliswaar eind dit jaar stopt, maar dat de verankering van de behaalde resultaten en de voortzetting van lhbti-emancipatiebeleid vragen om blijvende aandacht en actie.

Actie gericht op de meer kwetsbare groepen in onze community: de ouderen en de jongeren. Zij hebben bijvoorbeeld een minder groot netwerk, minder mantelzorgers en vaker last van psychische problemen.

Als gemeente kunt u specifiek aandacht voor lhbti-jongeren en roze ouderen in het gemeentelijk beleid opnemen. Immers de mogelijkheden van de gemeente in integraal beleid iets te doen voor deze groepen is met de decentralisaties veel groter geworden.

Ook kan een gemeente:

  • in aanbestedingsrichtlijnen voor aanbieders in zorg en welzijn expliciet opnemen dat er aandacht is voor lhbti+. Laat het WMO-loket actuele informatie geven en duidelijk zichtbaar maken dat het openstaat voor vragen van lhbti+-inwoners.
  • Maak medewerkers in zorg- en welzijnsinstellingen meer bewust van de verschillen in seksuele en genderdiversiteit bij bewoners en bezoekers.
  • Stimuleer actief het geven van voorlichtingslessen over lhbti. Overigens beschikt het COC over speciaal daarvoor getrainde voorlichters
  • Biedt ondersteuning bij het opzetten van Gender and SexualityAlliances
  • Denk aan de grote rol die de GGD biedt doo via hun afdeling JGZ of preventie gegevens uit de jeugdmonitor omtrent seksuele en genderidentiteit terug te koppelen naar scholen om zo het bewust zijn te vergroten van de lhbti-specifieke veiligheid en onveiligheid van scholen.
  • Laat je als gemeenteraad regelmatig informeren over het veiligheidsgevoel onder lhbti-inwoners en neem indien nodig maatregelen nemen.

Ik ben vereerd maar ook trots op de aanwezigheid van de wethouders van Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft en Leidschendam-Voorburg.

Wederom, welkom en bedankt lieve ambassadeurs!

Gepubliceerd:
11 oktober 2017
Categorie:
Algemeen
Tags: