Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Enkeltje Rusland? No way

In 2013 hebben we massaal in Amsterdam aan President Poetin een overduidelijk en kleurrijk signaal afgegeven dat we het oneens zijn met een land met homofobe wetten. Maar ondanks gemaakte afspraken, stuurt de IND Russische LHBT asielzoekers knetterhard en zonder respect terug. Dat is onacceptabel.

Teken hier de petitie!

De ondertekening van de petitie Enkeltje Rusland? No Way! is een publieksactie die de ingediende moties van de SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks ondersteunt waarover op 2 juli gestemd gaat worden, en waarmee Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van justitie en veiligheid gevraagd wordt om een soepeler asielbeleid in te stellen voor Russische LHBT asielzoekers in Nederland.

In juli zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken met een nieuw landenrapport komen. Naast kamervragen en moties is ook vanuit COC Nederland aan de Staatsecretaris van Veiligheid & Justitie en aan de Tweede Kamer gevraagd om niet alleen een eenvoudiger asielbeleid in te stellen maar ook deze groep te gaan beschouwen als een kwetsbare minderheidsgroep. Het COC constateert dat de situatie voor LHBT’s in Rusland ernstig verslechterd is sinds daar in 2013 een antihomowet van kracht werd. Het COC verwijst daarbij onder meer naar het rapport License to Harm van Human Rights Watch (HWR). Daarin wordt geconcludeerd dat er in de hele Russische Federatie een toename is van anti-LHBT geweld en dat de antihomowet discriminatie van deze groep in feite legaliseert.Tijdens de ondertekening van de petitie zal één van de drie momenteel uitgeprocedeerde Russische LHBT asielzoekers aanwezig zijn. Evgenii (26) werd in Rusland mishandeld en met de dood bedreigd door geüniformde politieagenten in opleiding en is wellicht exemplarisch voor hoe deze kwetsbare groep in een intolerant en homofoob land geen bescherming krijgt van Russische autoriteiten waaronder de politie.

Maar ondanks gemaakte afspraken met het IND om deze kwetsbare groep asielzoekers met respect te behandelen, dreigt ook deze LHBT asielzoeker uitgezet te worden. Als reden voor uitzetting geeft het IND een vestigingsalternatief door te verhuizen naar een ‘veilige’ stad elders, 2500 km verwijderd van zijn oorspronkelijke woonplaats. Het is momenteel niet duidelijk voor zowel de politiek als diverse maatschappelijke organisaties hoeveel verleende en afgewezen verzoeken van Russische LHBT asielzoekers er door het IND in behandeling zijn genomen.

Meer info:

NRC artikel 01-07-2015
 
COC Nederland  / link petitie
 
One World
posterrusland
Gepubliceerd:
2 juli 2015
Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , , , , , , ,