Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Expositie Riet van der Lubbe bij Haagse Kunstkring

Van zelf sprekend

27 mei t/m 14 juni

Schilderijen van Riet van der Lubbe met als thema: de identiteit van de mens in relatie tot zijn lichaam (galerie)

Opening: zaterdag 30 mei 17.00 uur door Rabin Baldewsingh, wethouder van o.a. Sociale Zaken van Den Haag
Uitloop: zondag 14 juni 16.00 uur

Riet van der Lubbe: ‘Het menselijk lichaam fascineert me. Het vergankelijke lichaam, dat nog geen dag hetzelfde is, maar ook drager is van je identiteit. Wat maakt de mens van vlees tot mens van vlees en bloed? Wat maakt het verschil van de ene mens ten opzichte van alle andere bijna zeven miljard mensen. Wat is identiteit, wat is zijn identiteit.’

Haar werk bestaat uit beelden van pasgeborenen tot hoogbejaarden uit verschillende culturen. De tentoonstelling geeft onder meer een aantal werken te zien, waarop in het bijzonder de transgenderthematiek naar voren komt. Van der Lubbe: ’transgender en intersekse personen zijn vaak zelf intensief op zoek naar hun eigen identiteit specifiek in relatie tot hun eigen lichaam’.

Door uitsneden van het lichaam te isoleren en vergroot in beeld te brengen, geeft zij op indringende wijze haar fascinatie weer. De identiteit verbeeldt zij in lichaamstaal. Schoonheid speelt geen rol. Gelaagdheid is een belangrijk aspect in haar werk: Riet van der Lubbe kijkt als het ware in c.q. onder de huid. Daarmee wil zij haar onderzoek van de persoon in het lichaam verbeelden.

Zie ook:
www.rietvanderlubbe.nl
http://www.haagsekunstkring.nl/index.php/exposities

Gepubliceerd:
29 april 2015
Categorie:
Algemeen
Tags:
, ,