Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Gevraagd: Coördinator voor de op te richten werkgroep Pandzaken

Profiel van de werkgroep
De werkgroep Pandzaken richt zich op het onderhoud en in stand houding van het pand van het COC-Haaglanden, gelegen aan het Scheveningseveer 7 in Den Haag. De gezochte coördinator wordt gevraagd zelf activiteiten te ontplooien om leden van de werkgroep te vinden. De coördinator werkt nauw samen met en is actief onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid met pandzaken in de portefeuille.

Taken van de werkgroep

  • Opstellen, uitvoeren en bewaken van een meerjarenonderhoudsplanning
  • Beheer van het onderhoudsbudget
  • contact voor onderhoudspartijen (installaties/blusmiddelen)
  • contact voor schoonmaker
  • contact voor andere gebruikers van het gebouw
  • signaleren defecten en vervuiling en actie voor herstel ondernemen

De taken zijn niet vastgelegd maar worden in onderling overleg door de coördinator verdeeld.

Wij zoeken:
Mensen met interesse in techniek en ervaring met beheer en onderhoud. Verder moet je beschikken over goede contactuele vaardigheden om met leden, vrijwilligers en bezoekers van COC Haaglanden op constructieve wijze te kunnen samenwerken.

Wij bieden:

  • Leuke samenwerking met andere vrijwilligers.
  • De mogelijkheid ervaring op te doen met gebouwbeheer, techniek en onderhoud.
  • De mogelijkheid externe contacten aan te gaan.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering is afhankelijk van taken en activiteiten. De werkgroep komt ongeveer twee maal per maand bijeen. Deelname op projectbasis is ook zeker mogelijk.

Gepubliceerd:
1 mei 2018
Categorie:
Algemeen, homepage, Vacatures
Tags: