Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2014: afschaffing weigerambtenaar

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Haagse LHBT’ers denken mee over nieuwe burgemeester

Den Haag, 15 januari 2020,

LHBT inwoners van Den Haag voelen zich steeds minder veilig op straat en in hun privéomgeving. Uit onderzoek door het Ministerie van Justitie blijkt dat 7 op de 10 LHBT-ers te maken krijgt met geweld of pesterijen. Omarmd of hand-in-hand wandelen kunnen zij niet zonder zich zorgen te maken over hun veiligheid. Ook bij het uitgaan en sporten kunnen zij zich niet voldoende uiten op gelijkwaardige wijze als niet-LHBT’ers. En het zelfmoordcijfer onder LHBT-jongeren is vijf keer hoger dan onder niet-LHBT-jongeren (SCP 2010). 

In de woonomgeving is regelmatig sprake van onacceptabel gedrag door mensen die de gelijke rechten en vrijheden niet accepteren. Waar de situatie zou moeten verbeteren, ervaren sommige LHBT-ers achteruitgang.

Als het gaat om het melden van discriminatie, belediging, pesten, bedreiging en geweld, hebben LHBT-ers toenemend het gevoel dat het zinloos is om bij de overheid aan te kloppen. Zo mag het niet verder gaan.

Daarom moet de nieuwe burgemeester van Den Haag op dit onderwerp een sterke kandidaat zijn. LHBTI belangenorganisatie COC Haaglanden heeft de gemeente aanbevelingen gestuurd voor de voorlopige profielschets die op 29 januari wordt besproken door de commissie Bestuur.

De nieuwe burgemeester die deze inwoners van Den Haag de komende jaren nodig hebben, is iemand die niet bereid is om concessies te accepteren als het gaat om het recht op veiligheid, vrijheid en bescherming van de identiteit van Haagse LHBT inwoners. Niet alleen op papier, maar vooral ook in het dagelijks leven. Een Haagse burgemeester die luistert naar geluiden uit de LHBT gemeenschap en hun belangenbehartigers, maar ook op eigen initiatief interactief met hun communiceert en ingrijpt waar en wanneer dat nodig is. Een burgemeester die inziet dat voorbeeld doet volgen en dat binnen het gemeentelijk apparaat verwezenlijkt wil zien, door zelf als werkgever een werkomgeving te creëren waarin acceptatie van LHBT mensen een uitgangspunt is en niet een sluitstuk en te verwachten van gemeenteambtenaren dat zij dit beleid uitdragen.

COC Haaglanden komt sinds 1947 op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuele, biseksuele en transpersonen. We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie in de Haagse regio.

Gepubliceerd:
16 januari 2020
Categorie:
Algemeen
Tags: