Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Herdenkingsbijeenkomst Orlando bij Internationaal Homomonument

Het bestuur van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag en COC Haaglanden is diep geschokt door het afschuwelijke drama van de moordpartij op de LHBT-gemeenschap in Orlando.

Na het bericht van het drama heeft de stichting en COC Haaglanden 3 vlaggen halfstok bij het monument opgesteld, te weten de Amerikaanse vlag, de Regenboogvlag als internationaal symbool van alle LHBT’ers en de vlag van de stad Den Haag, Stad van Recht en Vrede.

Onze afschuw en verdriet wordt gedeeld met velen, ook in onze stad Den Haag. Na een oproep op social media zijn  maandag om 20:00 uur ruim honderd mensen bijeengekomen bij het monument om uiting te geven aan hun gevoelens en als blijk van protest tegen het geweld gericht tegen  LHBT’ers, in Amerika, maar ook overal elders.

Na een korte speech door van de voorzitter van de Stichting Internationaal Homomonument Den Haag namen de aanwezigen 2 minuten stilte in acht, ter nagedachtenis van de 49 slachtoffers.

Het bestuur van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag en COC Haaglanden roept allen die hun afschuw over het gebeurde en hun leedwezen met de nabestaanden en gewonden willen betuigen, op om bloemen te leggen bij het monument.

Het Internationale Homomonument Den Haag is gesitueerd op de groenstrook van de Koningskade, tegenover de Koninklijke Academie van Beeldende kunsten, op 3 minuten loopafstand vanaf het Centraal Station Den Haag.

orlando2

Gepubliceerd:
14 juni 2016
Categorie:
Algemeen
Tags: