Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

In Zoetermeer komen roze ouderen meer in beeld

Er moet meer aandacht zijn voor de levensstijl van ‘roze’ ouderen in Zoetermeer. Medewerkers van thuis- en andere zorg- en welzijnsorganisaties moeten zich meer bewust worden van de seksuele diversiteit onder hun clientèle. Ook is het belangrijk om te onderzoeken of er onder deze groep een specifieke woonwens bestaat en hoe zij hun sociale netwerk kunnen verstevigen.

Tijdens de bijeenkomst ‘Empowerment Roze Ouderen’ die op 8 december plaatsvond, zijn medewerkers van verschillende zorg-  en welzijnsinstellingen in gesprek gegaan met elkaar, met gemeentelijke beleidsambtenaren en met deskundigen op het gebied van wonen en zorg, gericht op LHBT-ouderen (Lesbische vrouwen, Homomannen, Biseksuelen en Transgenders). Het doel van de bijeenkomst was na te gaan hoe de organisaties beter tegemoet kunnen komen aan woon- en zorgwensen van ‘roze’ Zoetermeerders. De deelnemers hebben verschillende actiepunten geformuleerd. Een greep: de positie en de wensen van LHBT-ouderen onder de aandacht brengen binnen de eigen zorg- en welzijnsorganisaties, de woonbehoefte onder ‘roze burgers’ onderzoeken en beter communiceren met Zoetermeerse LHBT-ouderen over activiteiten van onder meer belangenvereniging COC Haaglanden.

De bijeenkomst werd georganiseerd door COC Haaglanden en de gemeente Zoetermeer. Nu ouderen steeds ouder worden en langer zelfstandig blijven wonen, lopen LHBT-ers aan tegen specifieke vraagstukken. Vrienden wonen niet altijd in de buurt en voor het aangaan van nieuwe contacten kan het een drempel vormen dat steeds opnieuw de ‘roze’ levensstijl moet worden benoemd. Ook komt mantelzorg niet altijd vanzelfsprekend tot stand, al was het maar omdat LHBT-ers vaak geen kinderen hebben.  

Download hier ‘Empowerment roze ouderen visuele notulen‘.

Gepubliceerd:
9 december 2016
Categorie:
Algemeen, Ouderen, zilver
Tags: