Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Uitnodiging Kleurrijk Anders Den Haag

Stedelijk kick-off ‘Seksuele Diversiteit in Bi-culturele Kringen’ in samenwerking met gemeente Den Haag

Datum: donderdag 3 december 2015, in Theater De Vaillant, 13.30-18.00 uur
Informatie: Rohit Vyas, netwerker thema Seksuele Diversiteit in Bi-culturele Kringen (netwerker@cochaaglanden.nl / 06-24187848)

Oktober 2015

Inleiding
Acceptatie van seksuele diversiteit binnen de migrantengroepen heeft grote aandacht in de vier grote steden (4 G). Er bestaat nog veel taboe, onwetendheid en onbegrip over dit onderwerp. De bevolking van deze steden bestaat voor meer dan de helft uit bi-culturele groepen en dat zal met de instroom van vluchtelingen toenemen. De minister mevr. J. Bussemaker (OC&W) acht dit agendaonderwerp daarom van groot belang en heeft sinds 2013 opdracht gegeven om het thema seksuele diversiteit breed onder de aandacht te brengen. Dit heeft in de afgelopen jaren in Den Haag geleidt tot verschillende activiteiten zoals voorlichtingen, dialogen, expertmeetings, een conferentie en trainingen voor bijvoorbeeld professionals en vertrouwenspersonen.

In het gemeentelijke Actieprogramma Emancipatie Den Haag (2015-2018) wordt ook aandacht besteed aan LHBT’s (homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgender).

De Denktank Seksuele Diversiteit Den Haag (DSDD) organiseert in samenwerking met Gemeente Den Haag op 3 december a.s. Kleurrijk Anders Den Haag, een kick-off bijeenkomst met als doelstelling meer aandacht voor bi-culturele LHBT’s in de Haagse stadsdelen te bewerkstelligen. De opzet is organisaties en belanghebbenden, zoals stadsdelen en migrantenorganisaties, te betrekken bij de uitwerking van het bewustwordingstraject. Om die reden wordt ook u gericht uitgenodigd om aan de bijeenkomst deel te nemen.

Inzet

  • Een eerste, stads-brede bijeenkomst om aandacht te vragen voor het thema Seksuele Diversiteit in Bi-culturele Kringen om dit thema stedelijk en in de stadsdelen meer op de kaart te zetten
  • Betrekken en (ver)binden van organisaties en belanghebbenden op dit thema
  • Inventarisatie stand van zaken en bevorderen inhoudelijke kennisuitwisseling over dit thema: ‘lessons learned and sharing’ vanuit ‘bestpractises’
  • Nadere kennismaking en netwerkgelegenheid voor mogelijke samenwerking op dit thema

Doelgroep / deelnemers
Bi-culturele organisaties in Den Haag, bi-culturele LHBT’s , bestuurders c.q. stadsdeeldirecteuren en beleidsmedewerkers stadsdelen, belangenbehartigers, hulpverleners, religieuze leiders, DSDD partners, Haags Emancipatie Netwerk/Ambassadeurs, Visitatiecommissie Emancipatie Den haag etc.

Datum/tijd/locatie kickoff
De bijeenkomst is gepland op: donderdag 3 december 2015, Theater De Vaillant, 13.30 – 18.00 uur.
In verband met het beperkte aantal plaatsen verzoeken wij u z.s.m. aan te melden (zie onderin).

Programma (voorlopig)

13.30 Inloop
14.00 Welkom en opening door dhr. G. Hagenaars (directeur Zorg, Maatschappelijke Coöperatie en Ondersteuning, gemeente Den Haag)
Spreker vanuit stadsdeel
Toneelvoorstelling ‘Geen Gezicht’ van Theater aan Zet, incl. nabespreking met zaal
15.45 Pauze
16.15 Paneldiscussie met vertegenwoordigers uit stadsdelen, migrantenorganisaties, bi-culturele LHBT’s en interactie met publiek
Afsluiting met een commitment voor agenderen thema seksuele diversiteit in de stadsdelen
17.15 Netwerkborrel


Betrokken organisaties

COC Haaglanden i.s.m. DSDD partners, een aantal bi-culturele organisaties, de gemeente Den Haag en alle stadsdelen.

Wij hopen u op 3 december te mogen begroeten, namens de DSDD,

met vriendelijke groet,

Ed de Iongh
(Stichting Rainbow Den Haag, deelnemer Denktank Seksuele Diversiteit Den Haag)

Info / aanmelden
Voor aanmelding, vragen en nadere informatie kunt u terecht bij:

Rohit Vyas
Netwerker Seksuele Diversiteit in Bi-Culturele Kringen Den Haag
COC Haaglanden
Email: netwerker@cochaaglanden.nl
Mobielnr. 06-24187848

 

 

kleurrijkhanden

Gepubliceerd:
11 november 2015
Categorie:
Algemeen
Tags:
, , ,