Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

LHBT’s moeten weerbaar zijn in Zoetermeer

De LHBT’s moeten zelf meer doen aan hun eigen emancipatie, vinden de meeste kandidaten voor de gemeenteraad van Zoetermeer tijdens het verkiezingsdebat op 13 maart. Maar een Roze Zaterdag in Zoetermeer heeft zeker kansen.

Jakobien Groeneveld van GroenLinks vindt het een zorgelijke zaak dat er scholen zijn die aannemen dat homoseksualiteit op hun school niet voorkomt. ‘Maar als gemeente kun je een school niets opleggen. Wel kunnen we in gesprek gaan met de scholen over dit punt.’ De Lokale Educatieve Agenda is een instrument daarvoor, vindt Mariëtte van Leeuwen (Lijst Hilbrand Nawijn). De koplopergelden die Zoetermeer ontvangt, zijn onder meer naar voorlichtingsactiviteiten gegaan. ‘Scholen zijn daarmee inderdaad aan de slag gegaan’,  weet Margot Kraneveldt (PvdA). Maar over het algemeen is het gevoel dat voorlichting over seksuele diversiteit een landelijk onderwerp is waar de gemeente nauwelijks een rol in speelt.

Aandacht
De meeste deelnemers aan dit roze debat  geven geen blijk van grote betrokkenheid bij roze onderwerpen. Er wordt veel onderling gebabbeld en gelachen. Men luistert niet echt naar elkaar en zoekt zelden naar kansen om het eigen standpunt naar voren te brengen. Aangezien de meeste kandidaten uitleggen dat het beleid zich op alle groepen richt, betekent dat voor de toekomst dat niet alleen de roze gemeenschap op weinig aandacht van de gemeenteraad hoeft rekenen. Sommige raadsleden zullen tijdens de raadsvergaderingen vooral bezig zijn elkaar met geestigheden af te troeven.

Bureau Discriminatiezaken
Maar hoe goed is het geregeld in Zoetermeer? Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid? Kunnen LHBT’s hun verhaal kwijt als ze, bijvoorbeeld,  worden gepest in hun woonomgeving? Robin Paalvast (D66): ‘De politie heeft een training gevolgd om beter om te gaan met aangifte van discriminatie.’ Margot Kraneveldt vraagt zich af of dat wel genoeg is. ‘Er zijn signalen dat mensen zich niet serieus genomen voelen. Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat veel mensen helemaal geen aangifte doen. Dan moet je als gemeente actie ondernemen.’ Dat is Marijke van der Meer (Zó Zoetermeer) niet met haar eens. ‘Daar moet Bureau Discriminatiezaken maar voor zorgen. Die krijgen subsidie van ons uit de koplopergelden.’

Weerbaar
Ook over de thuiszorg gaat de gemeente kennelijk niet. Als thuiszorgmedewerkers een roze  oudere onrespectvol bejegenen, moet deze maar van zich afbijten. ‘Jullie zitten zo in de slachtofferrol. Jullie moeten weerbaarder zijn’, zegt Van der Meer, die zelf gebruik maakt van de thuiszorg. ‘Als een thuiszorgmedewerkster rare opmerkingen maakt, moet je gewoon zeggen dat ze zich er niet mee moet bemoeien. Of de cliënt dient een klacht in bij de thuiszorgorganisatie.’  Maar medewerkers trainen om met seksuele diversiteit om te gaan, is onzin. ‘Daar moeten de opleidingen voor zorgen’, zegt Robin Paalvast. Ron Verhaak (Trots Zoetermeer), die in een cliëntenraad van een zorginstelling zit, vindt het triest als medewerkers zo reageren. ‘Dat wordt in de cliëntenraad besproken. Maar we krijgen geen klachten, dus wat kunnen we doen?’ Een Roze Loper is ook geen goed idee. ‘Er zijn wel instellingen die dat willen, maar de lat ligt hoog en er is niet altijd budget voor’, zegt Klaasjan de Jong (CDA). ‘Maar ze willen wel iets organiseren voor LHBT-ouderen, en dat vind ik positief. Misschien moet het COC de voorwaarden voor een Roze Loper versoepelen.’

Roze Zaterdag
Aan het eind van de avond gloort er een roze lichtpuntje. Jakobien Groeneveld voelt er wel voor om een Roze Zaterdag naar  Zoetermeer te halen. Dat wil de gemeente wel ondersteunen. ‘Als het uit de organisaties zelf komt, en het iets oplevert voor Zoetermeer, dan ben ik voor’, zegt Marc Rosier (VVD). Ook Elmer Tan (Lijst Tan) zegt ‘ja’ tegen een Roze Zaterdag. Er blijkt een ‘bruispot’ te bestaan voor het ondersteunen van evenementen. Fred van Elleswijk (SP): ‘Die kan worden aangesproken.  Maar er zijn ook andere subsidiepotjes, daar mag het ook uit.‘ Een inwoner uit Zoetermeer geeft aan:  ‘Er is hier weinig te doen. Het lijkt mij wel wat, een Roze Zaterdag in Zoetermeer.’

Gepubliceerd:
15 maart 2014
Categorie:
Algemeen, politiek en buitenland
Tags:
, , , , , , , , , , ,