Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nieuwjaarstoespraak COC Haaglanden

Beste mensen,

Fijn dat jullie er allemaal zijn. Vandaag mag ik als waarnemend voorzitter iets tegen jullie zeggen. Over het algemeen ben ik geen liefhebber van nieuwjaarstoespraken, ze duren meestal te lang en bevatten weinig opzienbarends. Maar nu ik zelf de kans krijg ga ik toch even helemaal los!

We kijken terug op een interessant jaar. Veel activiteiten die wij hebben georganiseerd waren succesvol. Ik noem bijvoorbeeld de geslaagde politieke debatten in de regio Haaglanden voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen en de roze stembusakkoorden die in diverse gemeenten zijn afgesloten.

Grote manifestaties waren er ook: bijzonder succesvol was de Pridewalk die meer deelnemers dan ooit trok en waarmee wij de emancipatiestrijd van de LHBTI+ beweging vrolijk maar indringend onder de aandacht brengen. Ik ga nu niet al een heel jaarverslag voordragen en vat het samen: COC Haaglanden was heel zichtbaar in 2018 en bijna altijd op een positieve manier! Trouwens als u het jaarverslag van 2017 nog wilt lezen: vraag het aan op info@cochaaglanden.nl of kijk op de site!

In elke nieuwjaarstoespraak van elke vereniging zal naar voren komen hoeveel je te danken hebt aan de vrijwilligers die actief zijn. En voor onze vereniging geldt dat ook. Ruim honderd vrijwilligers zijn soms dagelijks bezig met een reeks van activiteiten: feesten en partijen, de dagelijkse zorg rond he café, de voorlichtingsactiviteiten op scholen, het is maar een greep uit het vele werk. Ook noem ik nog graag onze maatschappelijk werkers, die als beroepskracht staan voor goede gespecialiseerde hulpverlening aan mensen die dat nodig hebben.

Daarom was het zo fijn en ontzettend terecht dat op 7 december van het vorige jaar een van onze vrijwilligers is gekozen tot Haagse Held. Het gaat om Paul Kisner in de categorie onderwijs en jeugd.

En laten we niet vergeten dat Susan de Boer op internationale Vrouwendag een Roze Parel mocht ontvangen uit handen van burgemeester Krikke van Den Haag, voor haar grote inzet voor de LHBTI-gemeenschap.

En ook noem ik nog Sandra Khouw, ook bekend als dj Miss T, die in april van 2018 is uitgeroepen tot miss Gay Holland.

Nogmaals gefeliciteerd daarmee alledrie!

Aan het einde van 2018 is er ook nog een hele nieuwe werkgroep opgericht met de naam Philautia, een werkgroep die zich in het bijzonder richt op Haagse studenten. Philautia??

Philautia is het Griekse concept van ‘jezelf accepteren.’ Het idee is dat de liefde voor anderen pas begint als je jezelf volledig accepteert en liefhebt.
Zoals Aristoteles zou hebben gezegd: “Alle liefde voor anderen is een verlenging van de liefde die iemand heeft voor zichzelf.” Het woord begint met ‘Philia’, het Griekse woord voor liefde.

Wij denken dat deze groep een echte versterking is van het scala aan activiteiten dat COC Haaglanden presenteert.

Ok, genoeg navelstaren…

Want het is niemand ontgaan dat juist in de laatste weken weer een openlijke aanval is uitgevoerd (ik heb het natuurlijk over de Nashvilleverklaring) op waarden en normen in dit land waarvan we, misschien te makkelijk, aannemen dat die in ons veilige West-Europese stukje land aan zee niet meer bedreigd zouden worden. Het tegendeel blijkt waar. Nu kan je deze beweging wegzetten als irrelevant, zoals Bert Wagendorp”dinsdag in de Volkskrant schreef:

“Het lijkt me onverstandig kwesties de seksualiteit betreffende over te laten aan mensen die zich baseren op de verzonnen woestijnfictie van tweeduizend jaar of langer geleden. Ze met alle waandenkbeelden in hun eigen sop te laten gaarkoken en te negeren lijkt me de beste optie.

Maar ik denk dat wij , de mensen om wie het gaat, ons die luxe niet kunnen veroorloven. Niet in onze eigen maatschappij én ook niet als we naar de wereld om ons heen kijken. Dan zie je dat er landen zijn waar de klok wordt teruggedraaid of waar de klok al jaren stilstaat. En daarmee is het bestaansrecht van een LHBTI-emancipatiebeweging weer voor 100% bewezen.

COC Haaglanden als onderdeel van COC Nederland blijft samen met alle andere verenigingen in het land  pal staan voor onze rechten. Gelukkig zijn er vele manieren om dat tot uiting te brengen, de activiteiten die we door het jaar heen ontplooien zijn daar het voorbeeld van. En ieder die actief is draagt bij op een manier die passend is. Uiteindelijk gaat het erom ons zelf overbodig te maken, maar daar zijn we nog lang niet aan toe. We kunnen niet achteroverleunen!

We kijken vooruit naar 2019 met veel vertrouwen. Met een gedeeltelijk nieuw bestuur dat er alles aan doet om de organisatie zo goed mogelijk te laten draaien, en een grote enthousiaste groep actieve mensen in de vereniging. Ook in 2019 zullen we hobbels gaan krijgen, tegenslagen ontmoeten en strijd moeten leveren. Maar ook grootse momenten van gezelligheid, solidariteit en resultaten liggen voor ons. En soms vallen die ook samen!

Daarom: graag wil ik met jullie toasten op een fantastisch 2019!

Uitgesproken door Paul van der Kraan, waarnemend voorzitter, tijdens de nieuwjaarsreceptie van COC Haaglanden op 12 januari 2019.

Gepubliceerd:
12 januari 2019
Categorie:
Algemeen, homepage
Tags: