Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2014: afschaffing weigerambtenaar

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Oud Roze, smaakt naar meer!

De eerste stap is gezet, de Maand van de Vitaliteit kent sinds oktober ook een roze zijde die goed in de smaak viel. Op donderdag 15 oktober was het zo ver, het eerste Roze Ouderencongres werd een feit. Daarmee heeft COC Haaglanden haar deuren geopend voor meer beweging in de LHBT emancipatie voor ouderen.

Lees hieronder meer over de organisatie en wat er nodig was om dit congres te realiseren. Hiervoor heb ik gesproken met Arnout Timmerman en Ton de Wit.

Waarom dit congres?…
Het Roze Ouderencongres is georganiseerd om een scherp beeld te krijgen over wat er speelt rondom LHBT- ouderen in de maatschappij van Haaglanden. Belangrijk hierin was om kritisch te kijken naar welke uitdagingen er liggen en welke thema’s op de agenda moeten. Het doel hiervan was om met al die verzamelde informatie een of meerdere businesscases te ontwikkelen.

Samen met de Haagse Hogeschool
Gemeente Den Haag en de Haagse Hogeschool (HHS) zijn partners in de Maand van de Vitaliteit. Er werd nadacht om een ouderensymposium te organiseren. Het idee voor een Roze Ouderencongres werd tot stand gebracht door de Gemeente. Zij wilde het thema LHBT- ouderen zichtbaar onder de aandacht brengen. Het bestuur van COC Haaglanden zag hierin verschillende kansen en mogelijkheden en heeft het idee voorgelegd bij de nieuwe Werkgroep ouderenbeleid.

De coördinator van de Werkgroep ouderenbeleid, Arnout Timmerman heeft samen met de leden nagedacht over de opzet en vorm. En met ondersteuning van het bestuur, de Werkgroep communicatie en verschillende stakeholders werd het idee concreter en tastbaar

Met welke ideeën werd het congres aangekleed
De speerpunten: wonen, welzijn, zorg en veiligheid werden als vaste onderwerpen ingezet om het congres inhoudelijk in te richten. Vanuit die speerpunten werden divers activiteiten ontwikkeld. Die waren nodig om interactie tussen belanghebbende uit de wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven op gang te brengen.

Waarom is dit congres belangrijk
LHBT- ouderen hebben in hun tijd veel doorstaan om taboes te verbreken om te leven zoals zij zijn. De jongeren plukken hiervan vandaag de dag de vruchten. Helaas wordt te vaak vergeten wie daarvoor gevochten hebben. En de emancipatie is helaas nog niet voldoende doorgedrongen in de welzijns- en gezondheidszorg waar kwetsbare LHBT- ouderen van afhankelijk zijn. Er zijn ervaringen van roze ouderen die weer in de kast gingen om het te kunnen overleven binnen een zorginstelling. En dat zijn stappen achteruit terwijl we vooruit moeten. Het blijft een gevoelig onderwerp dat meer aandacht en bekendheid verdient. En daarom was het ook zo goed om dit congres samen met en op de HHS te organiseren. Want het onderwijs is een van de zaadjes waar we hopelijk in de toekomst de vruchten van kunnen plukken.

Was het Roze Ouderencongres een succes
Het congres is op meerdere terreinen een succes geworden. Niet eerder is er op deze schaal en in combinatie met vrijwilligers een dergelijk congres georganiseerd. Op korte termijn is er veel informatie verzameld waarmee we verder kunnen. En er valt meer uit te halen, dit blijkt uit het aantal bezoekers en positieve reacties die we hebben ontvangen. De vraag of het volgend jaar weer plaatsvindt werd meerdere keren gesteld. En de complimenten over de organisatie en sfeer zijn oneindig. En dat smaakt zeker naar meer, ook omdat er meer te winnen valt. Ik denk dan aan meer studenten uit de zorg aantrekken en meer landelijk aandacht

Hoe wordt 2016 ingevuld
Dit is nog koffiedik kijken omdat we ook afhankelijk zijn van de actualiteiten van dat moment. Sowieso hebben we alvast genoteerd dat LHBT- ouderen met een handicap en transgender 50+ meer onder de aandacht gebracht worden. Ook zijn we afhankelijk over wat er uit de businesscases naar voren komt. De resultaten daarover volgen later in november.

En wat kan en tot slot toegevoegd worden
COC Haaglanden moet als belangenorganisatie in 2016 weer meedoen! En heel Haaglanden voorbereiden op het Roze Ouderencongres, dit betekent dat we meer campagne zullen voeren. En meer gasten en sprekers werven om een programma te realiseren waarbij alle belanghebbende door geprikkeld worden om meer te doen voor de roze ouderen.

Dit was meer dan een gewoon congres. De informatie, de relevante sprekers en artiesten maakte van dit congres gelet op de uitvoering een mooi geheel. Volgend jaar kunnen we dit bekrachtigen en een solide basis bieden met de kennis en ervaring van dit jaar. Daarnaast is het ook leuk om je als vrijwilliger in te zetten voor zo’n waardevol initiatief als het Roze Ouderencongres.

Gepubliceerd:
25 november 2015
Categorie:
Algemeen, zilver
Tags:
, , ,