Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Roze Ouderensalon in Delft gestart

Na een feestelijke en druk bezochte kick off van de Roze Ouderen Salon was het op de vierde vrijdag van november dan zo ver. De eerste salon zonder toeters en bellen. Tot onze vreugde was het bezoek bemoedigend en werd het een gezellige middag die duidelijk maakte dat ook in Delft de noodzakelijkheid bestaat om aandacht te besteden aan de Roze Ouderen.

Via de media is er terecht veel aandacht voor deze specifieke groep. Er is een emancipatieprobleem bloot gelegd dat vermoedelijk velen geschokt heeft. Je zou verwachten dat senioren een veilige plek zouden vinden in de diverse verzorgingshuizen. Dat blijkt niet zo vanzelfsprekend. Terug in de kast en het verzwijgen van de seksuele identiteit zijn helaas de gevolgen met veelal grote eenzaamheid als gevolg.

De stichting Pieter van Foreest heeft samen met de Delftse ouderenverenigen en de DWH het iniatief genomen de Roze Salon te starten. Zo volgen wij andere gemeenten en wij hebben in de voorbereiding ook veel adviezen mogen ontvangen uit Rotterdam en Den Haag.

Ik zou een oproep willen doen gewoon eens langs te komen. Ook als je als niet senior, (nog) niet tot de doelgroep behoort. Bezoek wordt zeer gewaardeerd en toont betrokkenheid. Het is nadrukkelijk de bedoeling om het isolement van roze ouderen te voorkomen en daar hebben allen een verantwoordelijkheid. Vrijwilligers zijn van harte welkom, ook eenmalige initiatieven zijn belangrijk!

De Roze Ouderen Salon is er iedere 4e vrijdag van de maand in Delfs Hove, Vorrinkplein 99 Te Delft (16.00 tot 19.00).

Gepubliceerd:
17 juni 2013
Categorie:
Algemeen, zilver
Tags:
, , , ,