Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Roze raadsdebat in Zoetermeer

Gemeenteraadsleden in Zoetermeer willen het huidige beleid voortzetten, inzetten op meer samenwerking met COC Haaglanden en initiatieven vanuit de ‘roze’ gemeenschap in Zoetermeer ondersteunen. Dat zijn de belangrijkste opbrengsten van het Roze Raadsdebat op dinsdag 13 maart in Zoetermeer.

Zoetermeer is een Regenboogstad en dat is te merken. Veel zaken zijn goed geregeld. In het Roze Raadsdebat, dat COC Haaglanden en DWH op 13 maart in Zoetermeer organiseren om van gedachten te wisselen over thema’s die voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen. biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s) belangrijk zijn, zijn de partijen het over veel eens. Zo moeten er natuurlijk genderneutrale toiletten komen als mensen dat willen. ‘Je kunt naast een heren- en een damestoilet ook een genderneutraal toilet installeren’, zegt Vivianne van Yperen (VVD). ‘Het is wel jammer dat het stadhuis net verbouwd is, en dat daarin niet in een genderneutraal toilet is voorzien.’ Ook is het prima dat de gemeente als aanhef van brieven ‘beste bewoner’ hanteert. ‘Dat doen wij ook in brieven aan onze leden’, zegt Dennis Geurten (Direkte Democratie Nederland). En ook ontmoetingsmogelijkheden faciliteren voor LHBTI’ ers met een multiculturele achtergrond is een taak voor de gemeente. Wel moet die groep voor zichzelf opkomen, vindt Hilbrand Nawijn (LHN). ‘De overheid ondersteunt minderheden. Maar ze moeten laten zien dat ze er zijn.’ Claire Hostmann (GroenLinks) gaat verder: ‘Als gemeente kun je de drempel verlagen met specifieke voorzieningen. Eenzaamheid is dodelijk. Daarnaast is het belangrijk om te werken aan sociale acceptatie in deze groep.’

Transgendervriendelijk
Uit onderzoek blijkt dat transgenders vaker werkloos zijn dan anderen, onder meer als gevolg van vooroordelen bij collega’s en werkgevers. Wil de gemeente Zoetermeer als werkgever hierin een voorbeeldfunctie vervullen? Dat wil de gemeente wel. Esmee van Oudheusden (CDA): ‘Je kan denken aan de inzet van een coach die hierop goed kan inspringen.’ En transitieverlof invoeren? ‘Een goed idee’, zegt Tarik Salarbux (Partij voor Zoetermeer). Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het doelgroepenbeleid weer moet worden ingevoerd. Er is maatwerk nodig. ‘Jamila Bakkers (D66) aarzelt: ‘Het doelgroepenbeleid heeft als nadeel dat je mensen in hokjes plaatst. Aan de andere kant werkt volledige inclusiviteit ook niet. Ik zoek naar iets ertussenin.’ René Haak (Partij Democratie voor Zoetermeer) merkt op dat het realiseren van een LHBTI-vriendelijk werkklimaat alleen voor gemeenten haalbaar is. ‘Voor een ondernemer gaat het erom hoe iemand in zijn werk is.’ Hostmann (GroenLinks) ziet mogelijkheden: ‘We kunnen voorlichting geven, een vertrouwenspersoon aanstellen, een Award uitreiken voor roze-vriendelijke bedrijven.’

Sport
Ook zijn de kandidaten het snel eens over de vraag of de gemeente ervoor moet zorgen dat sportverenigingen aantrekkelijker worden voor LHBTI’s, bijvoorbeeld door in zee te gaan met de John Blankenstein Foundation. ‘Ja’, zegt Jeremy Mooiman (PVV). ‘De rol van de gemeente is met sportverenigingen in gesprek te gaan over hoe we dat voor elkaar kunnen boksen.’ Hostmann (GroenLinks): ‘Daar willen wij met plezier het voortouw in nemen. We willen een akkoord met organisaties om de sport veiliger te maken voor LHBTI’s.’

Pester verhuist
Een interessante vraag is of bij pestgedrag in de woonomgeving, de pester moet verhuizen. Jan Velner (SP) is voorstander. ‘Als de gepeste moet verhuizen, moet hij of zij weer een heel nieuw leven opbouwen in een andere woonplaats.’ Marijke van der Meer (Zó Zoetermeer!) is het daar wel mee eens, maar vindt verhuisplicht voor de pester wel een uiterst middel. ‘Dan moet je eerst gesprekken hebben gevoerd met pester en gepeste. Dat is een taak voor de wijkregisseur. Het lijkt me lastig te bewijzen.’ En los je het probleem wel op als de pester verhuist? ‘Die begint ergens anders gewoon opnieuw’,  zegt Geurten (Direkte Democratie Nederland). Marissa van der Tol (PvdA): ‘We hebben geen goede oplossing. De gepeste wordt niet echt geholpen en je moet uitkijken dat je iemand niet valselijk beschuldigt. Dat is mij een keer overkomen, en dat is verschrikkelijk.’

Straatintimidatie
Eigenlijk gaat het om sociale acceptatie en dus om gedragsverandering, constateert iemand in de zaal. Wat kan de gemeente daaraan doen? ‘Ik pleit ervoor straatintimidatie strafbaar te stellen’, zegt Haak (Partij Democratie voor Zoetermeer). ‘Maar wanneer is iets straatintimidatie?’ twijfelt Mooiman (PVV). ‘Als ik me geïntimideerd voel, dan voel ik me niet veilig’, luidt het antwoord uit de zaal. ‘Meld het’, zegt Van Yperen (VVD). ‘De politie kan registreren wanneer er LHBTI-intimidatie plaatsvindt. Dan kun je het gericht aanpakken.’ Van Oudheusden (CDA): ‘Ik ben meer voor gesprekken en voorlichting. Maar als dat niet helpt, moet je het toch strafbaar gaan stellen.’

Over vier jaar
Waarop zijn de politici af te rekenen? Zó Zoetermeer!, D66 en de PvdA willen het huidige beleid voortzetten, en als het nodig is sportverenigingen op cursus sturen. Meer samenwerking met COC Haaglanden is nodig, zodat de wensen en behoeften beter bekend worden, zeggen GroenLinks,  SP en Partij Democratie voor Zoetermeer. GroenLinks en de VVD zien daarnaast initiatieven vanuit de ‘roze gemeenschap’ met belangstelling tegemoet.

Gepubliceerd:
16 maart 2018
Categorie:
Algemeen, Politiek, Politiek, politiek en buitenland
Tags: