Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Toespraak herdenking 4 mei 2017 Arnout van Kooij

4 mei 2017

“Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

Hier, bij het Internationaal Homomonument, herdenken wij ook de LHBTI-medeburgers die tijdens de bezettingsjaren 40-45 om het leven zijn gekomen. Het gedenkteken is een zichtbaar teken van strijd om erkenning van gelijke rechten en tégen discriminatie op grond van seksuele geaardheid.

Voor de jaren 2016 – 2020 heeft het landelijk comité 4 en 5 mei als motto voor deze herdenking gekozen voor: Geef vrijheid door.

Onze herdenking hier heeft dit jaar het thema vertrouwen.

Vertrouwen speelt een belangrijke rol in bijvoorbeeld familiebanden, relaties, binnen bedrijven en sociale groepen. Maar niet in het minst in onze samenleving en in de overheid.

LHBTI-ers in Nederland kunnen tegenwoordig vertrouwen op de steun van een overheid die volledig achter hen staat. Daar is in het verleden hard voor gestreden. Maar nog steeds moeten we aan de weg timmeren om dit vertrouwen te borgen, ook daar waar dit in onze samenleving LETTERLIJK geweld aan wordt gedaan.

Voorbeelden daarvan staan ons allemaal nog helder op ons netvlies.

Hand in hand en samen met elkaar.

Vertrouwen is ook een begrip dat je mag verwachten binnen je eigen familie. Vertrouwen dat je met behoud van eigenwaarde als volledig lid van je familie mag zijn wie je bent en wat je bent. En is dat niet zo; kijk dan eens om je heen, kijk naar je vrienden!

Je eigen gekozen familie. Vrienden die je accepteren voor wat je bent en niet wie je in hun ogen zou moeten zijn. Een veel gebruikt Engels woord hiervoor is Chosen Family.

Dat is niet voor iedereen weggelegd. In menig land staat het uit de kast komen voor je familie gelijk aan uitsluiting met soms de dood als gevolg. Veel LHBTI-ers aldaar kiezen ervoor om voor hun familie een heteronormatief leven te leiden en ontkennen en onderdrukken daarmee hun eigen aard en behoeftes. Die zelfontkenning staat geheel haaks op de gedachte van vandaag: geef vrijheid door.

Geef de vrijheid om jezelf te accepteren door.

Geef het door; met steun van de overheid en iedereen om je heen.

Het is normáál om hand in hand met elkaar te lopen; het is normáál om op straat elkaar een zoen te geven en het is heel normáál om uit te komen voor de liefde voor elkaar.

Het is normáál dat we onze vrijheid door geven. Dát is waarvoor is gestreden en daarvoor staan we hier.

Het COC Haaglanden staat voor gelijkheid en emancipatie, zodat iedereen volledig kan participeren en zich tot hun volle potentieel kan ontwikkelen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of expressie en geslachts­kenmerken. Dat vinden wíj heel normáál maar het is nog steeds nodig en noodzakelijk hiervoor te strijden.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor uw aanwezigheid en mijn grote waardering uit te spreken aan iedereen die deze herdenking mogelijk maakt.

Gepubliceerd:
4 mei 2017
Categorie:
Algemeen, homepage, Internationaal
Tags: