Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Speech voorzitter COC Haaglanden t.b.v. nieuwjaarsreceptie

Wij zijn hier in het COC Café. Een van de plekken waar de leden van de LHBT-gemeenschap in Den Haag en de omringende gemeenten elkaar ontmoeten.

Maar,  COC Haaglanden is meer dan een ontmoetingsplek. Onze vereniging is een voorvechter van de belangen van deze gemeenschap. Gezamenlijk voeren wij actie voor emancipatie van onze achterban. Iedereen moet openlijk en in álle omstandigheden kunnen zijn wie hij of zij is of wil zijn, en dat is nu nog niet het geval.

Als COC Haaglanden ondersteunen wij mensen die daarin verandering willen brengen en werken wij samen met organisaties die datzelfde beogen.

Veel van de organisaties zijn hier vandaag aanwezig. Van overheden en hulpdiensten tot zusterorganisaties en andere belangenverenigingen. Welkom!

Den Haag is een stad waar vrede en veiligheid hoog in het vaandel staan. Hier zijn de instituties Internationaal Strafhof en Vredespaleis gevestigd. Er is een homomonument dat ons eraan herinnert dat iedereen het recht heeft een volwaardig lid van de maatschappij te zijn. Vrijwaring van vrees is een belangrijk mensenrecht en Den Haag is een stad die zich er sterk voor maakt dat iedereen in vrede en in veiligheid kan wonen, werken en uitgaan.
Als Regenboogstad schenkt den Haag expliciet aandacht aan het bevorderen van de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders in de Haagse samenleving.
We hebben het internationale Homomument en op 7 december jl is mede dankzij de niet aflatende inzet van COC Haaglanden door de gemeente Den Haag de verklaring van Dordrecht ondertekend. Een verklaring die een belangrijk bijdrage levert aan de verbetering van de positie van transgenders.

Kunnen we nu op onze lauweren gaan rusten? Nee ! En dat zijn we ook zeker niet van plan.
Eind vorig jaar heeft onze ALV bij acclamatie de nieuwe missie en visie van COC Haaglanden vastgesteld. Aan de totstandkoming  hiervan hebben velen van u meegewerkt. Waarvoor mede namens het bestuur onze grote dank. Ook aan Eric van Veldhoven. Mede dankzij jouw steun zijn we erin geslaagd samen met u allen dit document op te stellen.

Echter.. het is geen papieren tijger.
Hét expertisecentrum voor LHBT emancipatie in de regio Haaglanden is COC Haaglanden. Als dé LHBT-vertegenwoordiger en –belangenbehartiger in Den Haag hebben wij onze bijdrage geleverd aan de emancipatienota van de gemeente Den Haag en werken wij graag en met plezier mee aan het actieprogramma 2015-2018. Dat doen we op onze eigen onafhankelijke en soms kritische eigen wijze. Met ons eigen plan: Strategisch Verbinden 2015 – 2018

In een voortdurend en soms snel veranderende samenleving, is het zaak de trends voortdurend kritisch te volgen en het eigen organisatiebeleid hierop af te stemmen. Dit beleidsplan zal daarom regelmatig met betrokkenen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.
Zodat COC Haaglanden, zichtbaar en midden in de samenleving, vanuit kracht en trots mensen en organisaties met elkaar en op gemeenschappelijke doelstellingen blijft verbinden.

COC Haaglanden handelt vanuit de overtuiging dat emancipatie, empowerment, sociale acceptie en integratie van LHBT’s ‐ ondanks de vele positieve resultaten van de afgelopen 70 jaar – nog steeds een actieve belangenbehartiging behoeft. Onder de soms dunne laag van tolerantie worden LHBT’s nog dagelijks geconfronteerd met onbegrip, discriminatie en geweld; op straat, op school, op het werk, in instellingen. Tegelijkertijd mogen de behaalde successen gevierd en zichtbaar gemaakt worden; vanuit de opvatting dat LHBT niet per definitie gelijk staat aan problematisch, maar zeker ook aan trots, kracht en plezier.

Dat betekent voor COC Haaglanden dat zichtbaarheid, diversiteit, veiligheid, samenwerking en initiatief kernbegrippen zijn.

Kernbegrippen waar wij samen met u allen invulling en uitvoering aan willen geven.
Opdat de LHBT gemeenschap in 2016 nóg zichtbaarder, nóg diverser en nóg veiliger kan zijn!

Proost!

Gepubliceerd:
26 januari 2016
Categorie:
Algemeen
Tags: