Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2014: afschaffing weigerambtenaar

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Uitnodiging Orpheus ‘45 jaar voor elkaar’

Graag nodigen wij u als lid, oud-lid, donateur, vriend of sympathisant van Orpheus uit voor de viering van ons lustrum op zaterdag 11 april 2015. Orpheus bestaat dit jaar namelijk 45 jaar! Dat willen wij graag met elkaar vieren.

Alleen met de inzet en steun van velen, heeft onze vereniging al die jaren hulp kunnen verlenen aan mensen die het op dat moment hard nodig hadden. Daardoor is het mogelijk dat mensen tot op de dag van vandaag een beroep kunnen doen op Orpheus voor informatie en begeleiding.

Programma 
Onze leden zijn vanaf 13.00 uur welkom voor een Algemene Ledenvergadering.

Leden, oud-leden, sympathisanten en belangstellenden zijn vanaf 15.00 uur van harte welkom voor de viering van het lustrum tijdens de Orpheus Ontmoetingsdag. Het programma bestaat uit een lezing van mw. Sophie Zijlstra, schrijfster van het boek ‘mevrouw Couperus’, verhalen, terugspeeltheater, muziek en verrassende acts.

Ook presenteren we het eerste exemplaar van het speciaal voor dit lustrum samengesteldemagazine ‘Orpheus 45 jaar voor elkaar’. Aansluitend is er volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een borrel en buffet tot ca. 21.00 uur.

Locatie:
COC Haaglanden, Scheveningseveer 7 te Den Haag. 

Bijdrage: Wij vragen een bijdrage van € 15,- per persoon voor het buffet, inclusief twee drankjes.

Aanmelden: Graag voor 5 april via een mail naar jubileum@orpheushulpverlening.nl.  Geef in uw mail s.v.p. aan of u blijft eten en speciale wensen of diëten heeft.

Betaling: Uw aanmelding voor het buffet is definitief als uw bijdrage ad € 15,- pp is bijgeschreven op NL74 INGB 0004.74.49.95 t.n.v. Orpheus administratie.

Wij ontmoeten u graag!

Het bestuur.

Gepubliceerd:
23 maart 2015
Categorie:
Algemeen
Tags: