Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Uitnodiging themabijeenkomst ‘Kleurrijk Anders Escamp’

Hierbij nodig ik u uit voor de themabijeenkomst ‘Kleurrijk Anders Escamp’ op 23 november  a.s. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Haags Platform Seksuele Diversiteit (HPSD) met steun van het stadsdeel Escamp.

Het HPSD is al enige tijd actief met als doelstelling de emancipatie van Lesbische vrouwen, Homomannen, Biseksuelen en Transgender (LHBT) binnen alle geledingen van de Haagse Samenleving. Regelmatig zijn via de (social) media berichten bekend waarbij sprake is van intolerantie, verbale intimidatie en zelfs fysieke agressie tegen LHBT’s.

Het HPSD heeft als motto dat iedere inwoner van Den Haag een medebewoner met respect bejegent en dat ieder zichzelf mag kunnen zijn, ongeacht etnische afkomst, gender, leeftijd, geloofsovertuiging en seksuele voorkeur.  

Op 3 december 2015 werd door de HPSD de Kick-off Kleurrijk Anders Den Haag georganiseerd als startschot om de in de Haagse Emancipatienota neergelegde uitgangspunten ten aanzien van seksuele diversiteit in de stadsdelen meer dan voorheen concreet vorm te geven. In het HPSD wordt deelgenomen door COC Haaglanden, Stichting Rainbow Den Haag, St.Vobis/ Hindustani, PEP Den Haag, Mil Colores, Stichting Africa Life, Dab Der, IBS (Interreligieus Beraad Segbroek) en IPS (Intercultureel Platform Segbroek).

Doel bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is om met in Escamp actieve organisaties op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport, migranten- en ouderen te brainstormen over de invulling van (gezamenlijke) activiteiten gericht op het bespreekbaar maken en de acceptatie van seksuele diversiteit in het bijzonder bij Haagse (bi-culturele) inwoners.

Vergroting van de acceptatie van seksuele diversiteit raakt namelijk aan verschillende thema’s in de wijkprogramma’s: Leefbaarheid, Veiligheid, Sociale Cohesie, Opvoeding en Zorg. 

Programma

13:30 – 14:00     Inloop met koffie, thee en koek
14:00 – 14:10     Welkomstwoord en toelichting programma en thema Seksuele Diversiteit / LHBTI door moderator
14:10 – 14:20     Opening 
14:20 – 14:45     Inleiding
14:45 – 15:00     Filmfragmenten LHBTI
15:00 – 15:15     Pauze
15:15 – 16:15     Brainstormsessie over thema Seksuele Diversiteit / LHBTI in Escamp
16:15 – 17:00     Terugkoppeling uitkomsten en afspraken over vervolg
17:00 – 17:30     Netwerkborrel met hapje
17:30                   Sluiting

In verband met de organisatie stellen we het op prijs als u zich per e-mail aanmeldt voor de bijeenkomst. Voor aanmeldingen en nadere informatie zie gegevens hieronder.  Wij zien ernaar uit om u te begroeten op 23 november a.s.!

Aanmelding deelname:
stuur e-mail naar  Info@rainbowdenhaag.nl o.v.v. Kleurrijk Anders Escamp.

Vragen en nadere informatie:
dhr. W. Monasso: 06-24225244
dhr. R. Vyas, netwerker@cochaaglanden.nl, 06-24187848

Zie flyer

Gepubliceerd:
27 oktober 2017
Categorie:
Algemeen
Tags: