Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Uitnodiging themabijeenkomst ‘Kleurrijk anders Loosduinen’

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodig ik u uit voor de themabijeenkomst ‘Kleurrijk Anders Loosduinen’ op 24 november a.s.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Haags Platform Seksuele Diversiteit (HPSD) met steun van het stadsdeel Loosduinen.

Het HPSD is al enige tijd actief met als doelstelling de emancipatie van Lesbische vrouwen, Homomannen, Biseksuelen en Transgender (LHBT) binnen alle geledingen van de Haagse Samenleving. Regelmatig zijn via de (social) media berichten bekend waarbij sprake is van intolerantie, verbale intimidatie en zelfs fysieke agressie tegen LHBT’s. Het HPSD heeft als motto dat iedere inwoner van Den Haag een medebewoner met respect bejegent en dat ieder zichzelf mag kunnen zijn, ongeacht etnische afkomst, gender, leeftijd, geloofsovertuiging en seksuele voorkeur.

Op 3 december 2015 werd door de HPSD de Kick-off Kleurrijk Anders Den Haag georganiseerd als startschot om de in de Haagse Emancipatienota neergelegde uitgangspunten ten aanzien van seksuele diversiteit in de stadsdelen meer dan voorheen concreet vorm te geven. In het HPSD wordt deelgenomen door COC Haaglanden, Stichting Rainbow Den Haag, Bureau Discriminatiezaken, PEP Den Haag, Stichting Africa Life, IBS (Interreligieus Beraad Segbroek) en IPS (Intercultureel Platform Segbroek).

Doel bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is om met in Loosduinen actieve organisaties op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport, migranten- en ouderen te brainstormen over de invulling van (gezamenlijke) activiteiten gericht op het bespreekbaar maken en de acceptatie van seksuele diversiteit in het bijzonder bij Haagse (bi-culturele) inwoners.

Vergroting van de acceptatie van seksuele diversiteit raakt namelijk aan verschillende thema’s in de wijkprogramma’s: Leefbaarheid, Veiligheid, Sociale Cohesie, Opvoeding en Zorg. 2

Het inhoudelijk programma wordt binnenkort bekend gemaakt. In verband met de organisatie stellen we het op prijs als u zich per e-mail aanmeldt voor de bijeenkomst.

Voor aanmeldingen en nadere informatie zie gegevens hieronder.

Wij zien ernaar uit om u te begroeten op 24 november a.s.!

Namens het Haags Platform Seksuele Diversiteit,

Ed de Iongh

Datum: donderdagmiddag 24 november 2016
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur
Locatie: RVV RAS, Albardastraat 15, 2555 XP Den Haag
Bereikbaarheid: tram 3 (halte De Savornin Lohmanplein), bus 23 (halte Appelstraat)

Aanmelding deelname: stuur e-mail naar Info@rainbowdenhaag.nl o.v.v. Kleurrijk Anders Loosduinen
Vragen en nadere informatie: dhr. R. Vyas, netwerker@cochaaglanden.nl, 06-24187848

Gepubliceerd:
14 november 2016
Categorie:
Algemeen
Tags: