Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vacature Coördinator werkgroep Vrijwilligersbeleid

Per direct is het COC Haaglanden op zoek naar een enthousiaste Coördinator voor de werkgroep Vrijwilligersbeleid.

Profiel van de werkgroep:
De werkgroep Vrijwilligersbeleid richt zich op het tot stand brengen van en uitvoering geven aan het Vrijwilligersbeleid.

Wij zoeken:
De werkgroep Vrijwilligersbeleid is op zoek naar een coördinator voor de werkgroep.

Taken en verantwoordelijkheden Coördinator werkgroep Vrijwilligersbeleid:
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het tot stand brengen van het Vrijwilligersbeleid, het plan van aanpak voor werving van vrijwilligers, de inventarisatie van de stand van zaken rond het vrijwilligersbeleid, aantal vrijwilligers, soort werkzaamheden en bij welke werkgroep. Je coördineert de introductie en het plaatsen van (nieuwe) vrijwilligers. Je houdt daarbij rekening met wensen, motivatie en ervaring van de vrijwilliger.

Daarnaast ben je  verantwoordelijk voor het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken met de vrijwilliger, zoals het vrijwilligerscontract. Je draagt zorg voor begin- en eindtermijn van het contract. Je maakt een periodieke planning voor een evaluatie / tevredenheidsgesprek met de vrijwilligers. Je zet je in voor de positie van de vrijwilliger.  Je stimuleert maatregelen waarin waardering voor de vrijwilliger tot uitdrukking komt en organiseert interne of externe  cursussen / trainingen waar de deskundigheid van de vrijwilliger wordt bevorderd.  Je  regelt de reis- en onkostenvergoedingen. Al deze taken voer je uit onder verantwoordelijkheid en in samenwerking met het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het vrijwilligersbeleid.

Profiel van de coördinator werkgroep Vrijwilligersbeleid:
De persoon waar wij naar op zoek zijn heeft affiniteit met het COC Haaglanden en beschikt over een grote dosis enthousiasme. Heeft ervaring in vrijwilligerswerk en goede communicatieve eigenschappen. Als persoonlijke eigenschappen is het belangrijk dat je een teamplayer bent, kan omgaan met mensen, relaties op kan bouwen en vertrouwen kan scheppen. Je bent bemiddelend en onderhandelend, in staat om vrijwilligers te motiveren en te  enthousiasmeren met oog voor  de verenigingsbelangen, in staat om feedback te geven en te ontvangen en in staat om met knelpunten, conflicten en weerstanden om te gaan.

Wij bieden:

  • Leuke samenwerking met andere vrijwilligers;
  • De mogelijkheid ervaring op de te doen rondom Vrijwilligersbeleid;
  • Volop ruimte voor eigen inbreng in het beleid;
  • De mogelijkheid externe contacten aan te gaan.

Tijdsinvestering:
De tijdsinvestering is afhankelijk van taken en activiteiten. De werkgroep komt ongeveer twee maal per maand bijeen voor overleg.

Informatie en aanmelden:
Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met de secretaris van COC Haaglanden via 06-34318842, bij voorkeur in de avonduren.

Gepubliceerd:
17 oktober 2018
Categorie:
Algemeen, homepage, Vacatures
Tags: