Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vacature maatschappelijk werker COC Haaglanden

Wij zijn op zoek naar een ervaringsdeskundige hulpverlener voor de biculturele LHBTI+ doelgroep.

Het COC Haaglanden heeft een vacature voor een maatschappelijk werker voor 12-16 uur die zich in het bijzonder richt op ondersteuning en begeleiding van jongeren en transgenders die problemen ondervinden bij hun seksuele en/of genderidentiteit, met een specifieke focus op culturele en religieuze dilemma’s.

Het werkterrein van het Maatschappelijk Werk COC Haaglanden omvat verscheidene gebieden:

 • Psychosociale Hulpverlening voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuele mannen en vrouwen, transgenders, intersekse personen, hun partners, familieleden en vrienden van alle leeftijden en uit alle culturen uit de regio Haaglanden. Vragen rondom specifieke thema’s over het lesbisch, homo- en biseksueel en transgender bestaan (o.a. coming-out, coming-in, religieuze- en culturele dilemma’s, kinderen, relaties, homoseksualiteit binnen een heterorelatie enz.).
 • Deskundigheidsbevordering LHBTI-specifieke hulpverlening door middel van trainingen, workshops en lezingen.
 • Informatie & Advies voor beroepsgroepen zoals onderwijs, justitie, maatschappelijke organisaties, vertrouwenspersonen, welzijn, geestelijk verzorgers, artsen en de gezondheidszorg. 

Daarbij horen de volgende activiteiten:

 • Individuele hulpverleningsgesprekken
 • Relatiegesprekken
 • Groepsgesprekken
 • Gesprekken met cliëntsysteem (gezin, werk, groep)
 • Telefonische informatieve gesprekken, consulten
 • Online hulpverlening
 • Concrete beantwoording van vragen uit het werkveld over de LHBTI-groep
 • Bieden van informatie en consultatie aan organisaties, individuen en teams die te maken hebben met LHBTI+ groepen
 • Geven van trainingen, workshops en lezingen aan individuele deelnemers of teams
 • Casusbesprekingen en begeleiding van thema’s rondom LHBTI+ specifieke hulpverlening
 • Netwerken binnen regio Den Haag

Functie-eisen:

 • Afgeronde HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (of een soortgelijke opleiding)
 • Ervaring met ondersteuning en begeleiding van cliënten uit de doelgroep en specifieke ervaring m.b.t. het werken met jongeren, multiculturele gezinnen en/ of ouderen
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio Den Haag

Benodigde competenties:

 • Specifieke kennis en affiniteit met de LHBT+ doelgroep en/of ervaringsdeskundigheid
 • Gespecialiseerde kennis over LHBTI subgroepen, zoals jongeren, biculturelen, LHBTI+ vluchtelingen en transgenders
 • Kennis van de sociale kaart van LHBT+ organisaties en hulpverleningsorganisaties in de regio Den Haag
 • Methodisch werken
 • Cultuursensitief inzicht
 • Sterke communicatieve (in woord en schrift) en sociale vaardigheden
 • Computervaardigheden i.v.m. het maken van rapportages, verslaglegging en dossiervorming
 • Inlevingsvermogen en oplossingsgerichtheid
 • Accuraat en zelfstandig kunnen werken en structuur kunnen aanbrengen
 • Zelfstandigheid en flexibiliteit
 • Cliëntgericht, vraaggestuurd en stressbestendig
 • Proactieve houding
 • Vertrouwdheid met social-media en het bereiken van jongeren
 • Ervaring in het geven van trainingen en workshops

Van de aan te trekken maatschappelijk werker wordt verwacht dat deze in teamverband samenwerkt met de huidige maatschappelijke werker van het COC Haaglanden. Onze voorkeur gaat uit naar een collega die de huidige maatschappelijk werker goed aanvult met kennis en ervaringsdeskundigheid. De huidige maatschappelijk werker is vrouw. Wij vinden het belangrijk om ook de diversiteit binnen ons eigen team te kunnen waarborgen en zoeken een collega die qua leeftijd, gender en achtergrond goed aansluit en een rolmodel kan zijn voor de bi-culturele jongeren en HBT+ mannen binnen onze doelgroep.

Wij bieden

 • Grote mate van zelfstandigheid
 • Uitdagende werkomgeving
 • Cliënten en een organisatie die jouw inzet waarderen
 • Contract met arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk
 • Salariëring afhankelijk van opleiding, ervaring e.d. 

COC Haaglanden
Het COC Haaglanden is een belangenvereniging van en voor lesbische, homoseksuele, biseksuele mannen en vrouwen en transgenders. Het COC Haaglanden is een vrijwilligersorganisatie, maar heeft voor een aantal taken zoals het maatschappelijk werk professionele krachten in dienst.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Marianne Steijnis, maatschappelijk werker COC Haaglanden, via telefoonnummer 06 – 8733 3513 of via mw@cochaaglanden.nl.

Graag alleen solliciteren indien je aan alle functie-eisen voldoet. Sollicitaties die niet aan het profiel voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Spreekt deze vacature je aan?
Stuur je motivatiebrief en CV voor 4 juli 2019 naar: mw@cochaaglanden.nl. De eerste gesprekken vinden plaatst op maandag 8, donderdag 11 en donderdag 18 juli. Wij willen geen acquisitie naar aanleiding van deze vacature.

Gepubliceerd:
20 juni 2019
Categorie:
Algemeen, homepage, Vacatures
Tags: