Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vacature penningmeester

Het COC Haaglanden heeft een vacature voor een penningmeester. De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur van de vereniging.

Daarbij horen de volgende activiteiten en verantwoordelijkheden:

 • Zorgdragen voor het jaarrekeningtraject:
  • Het (laten) opstellen van twee jaarrekeningen
  • Aanspreekpunt zijn voor de externe accountant
  • Het tijdig instellen en faciliteren van de kascommissie
 • Jaarlijks opstellen van de begroting
 • Verantwoording afleggen aan de ledenvergadering over het gevoerde financiële beleid
 • Bewaken van de begroting en het opstellen van kwartaalrapportages voor het bestuur
 • Binnen het bestuur adviseren over de financiële aspecten en / of investeringsvoorstellen
 • Verantwoordelijkheid voor de factuuradministratie en het betalingsverkeer
 • Verantwoordelijk voor fiscale aspecten
 • Verantwoordelijk voor de financiële aspecten inzake medewerkers (uitbesteed aan een externe werkgeversorganisatie)
 • Het tijdig aanvragen van subsidies
 • Het (tijdig) coördineren van subsidie verantwoordingsverplichtingen en het afleggen van verantwoording aan de subsidieverstrekkende gemeenten
 • Verantwoordelijk voor het autoriseren van kostenuitgaven (in combinatie met kosteneigenaren)
 • Aanwezig bij de driewekelijkse bestuursvergadering op woensdagavond

Wij vragen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau op financieel – economisch vlak
 • Gemiddeld 6 tot 8 uur per week tijd voor de vrijwilligersfunctie (indicatief en zelf in te delen)
 • Affiniteit met de LHBTi+ doelgroepen
 • Ervaring met verenigingen, subsidieaanvragen en / of jaarrekeningtrajecten
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio Den Haag

Benodigde competenties:

 • Communicatieve en sociale vaardigheden
 • Zelfstandigheid
 • Proactieve houding
 • Samenwerken
 • Stressbestendigheid
 • Sterk verantwoordelijkheidsgevoel

Wij bieden:

 • Grote mate van zelfstandigheid
 • Uitdagende werkomgeving met een betrokken team van vrijwilligers, leden en professionals
 • Breed netwerk binnen de LHBTi+ gemeenschap en partnerorganisaties / -instellingen
 • Waardering vanuit de vereniging voor je inzet

COC Haaglanden
Het COC Haaglanden zet zich in voor de belangen van de LHBTi+ gemeenschap en heeft als doelstelling het vergroten van de sociale acceptatie en emancipatie ten aanzien van deze doelgroep in de regio Haaglanden. Hieronder valt zowel Den Haag als omliggende (regio)gemeenten. Het COC Haaglanden is een vrijwilligersorganisatie, maar heeft voor een aantal taken professionele krachten in dienst.

Inkomstenbronnen
De vereniging heeft plusminus 400 betalende leden. De ledenadministratie wordt centraal gevoerd door COC Nederland, waardoor de incasso niet tot de verantwoordelijkheden van lokale penningmeesters behoort.

De belangrijkste inkomstenbron betreft subsidies van omliggende gemeenten. Deze subsidies betreffen gespecialiseerd maatschappelijk werk en enkele jaarlijks terugkerende evenementen. Een derde inkomstenbron betreft de inkomsten uit de eigen baractiviteiten.

Verenigingsstructuur
De aanwezigheid van de eigen bar maakt de vereniging voor de kamer van koophandel een ‘vereniging met commerciële activiteiten’. In verband met de voorwaarden van gemeenten in relatie tot subsidieaanvragen, is hierdoor in het verleden een separate entiteit ontstaan waardoor de vereniging twee jaarrekeningen opmaakt (de vereniging en separaat voor de baractiviteiten).

Boekhouding
De boekhouding wordt uitgevoerd in het boekhoudpakket Exact, en wordt beheerd door een zeer bekwame vrijwilliger. De penningmeester ontvangt facturen en / of declaraties ter goedkeuring en betaalbaarstelling, daarna worden deze verwerkt door de vrijwilliger.

Rapportage
De penningmeester is verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van de begroting, alsmede het jaarrekeningtraject. Het opstellen van de jaarrekening wordt uitgevoerd door de boekhouder en / of externe accountant. Periodiek dient de penningmeester de begroting te bewaken en de realisatie inzichtelijk te hebben.

Voorts dient de penningmeester de subsidie verantwoordingsverplichtingen inzichtelijk te hebben en zorg te dragen voor de coördinatie inzake het (tijdig) verantwoorden.

Heb je belangstelling voor de vacature, stuur dan je CV en motivatiebrief naar Bauke Hoogland, algemeen bestuurslid en waarnemend penningmeester van COC Haaglanden via penningmeester@cochaaglanden.nl.

Je kunt Bauke ook mailen voor meer informatie.

Gepubliceerd:
23 juli 2019
Categorie:
Algemeen, homepage, Vacatures
Tags: