Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Veiligheidspact tegen discriminatie

donderdag 15 mei 2014
Artikel 1-bank, Hofplaats Den Haag*

12.00 uur: Aanbieding Pact aan Den Haag

Sprekers:
Marzouk Abdellah (UMMON)
Haagse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies
Awraham Soetendorp (LJG) (onder voorbehoud)
Hans Gouweleeuw (Humanistisch Verbond)
Deborah Landman (COC Haaglanden)
Anne Swart (Een land, een samenleving)
Lonneke Lemaire (Platform Stop Racisme en Uitsluiting)
Sandew Hira (Slavernijonline.nl)

13.15 uur: Ontmoeting met de Raad van Kerken bij de Kloosterkerk, Lange Voorhout

14.00 uur Afsluiting bij de Liberaal Joodse Gemeente (LJG), Prinsessegracht 26

* Om 11 uur zal een stoet deelnemers vertrekken vanaf de Mohsininmoskee, Stationsweg 89. Wie zich aan wil sluiten, is welkom.

De diversiteit tussen mensen in Nederland is groot. Dat leidt vaak tot heftige debatten over fundamentele verschillen van mening. Conflicten mogen echter geen reden zijn voor fysiek geweld (zoals mishandeling of brandstichting) of verbaal geweld (zoals schelden, pesten of het brengen van de Hitlergroet).

Iedereen heeft recht om te zijn wie die is – zeker als hij of zij anderen ook met respect behandelt – al is dat voor anderen wel eens moeilijk om te aanvaarden. We zijn nu eenmaal niet allemaal hetzelfde. Sommige groepen, met name minderheidsgroepen, krijgen veel te maken met discriminatie en geweld, zoals homoseksuelen, moslims, joden en zwarten. Niet alleen vanuit de rest van de samenleving, ook door onderlinge tegenstellingen.

Een groot aantal organisaties wil een duidelijk statement maken tegen discriminatie en geweld door het ondersteunen van het Veiligheidspact tegen discriminatie.

Het gaat o.a. om het COC dat opkomt voor de belangen van homoseksuelen. Maar ook om islamitische, joodse en christelijke organisaties die voor elkaar op willen komen. Evenals niet-religieuze organisaties, zoals het Humanistisch Verbond en Een land, een samenleving, Platform Stop Racisme en Uitsluiting.

Het Pact is in 2012 gelanceerd in Amsterdam. Het wordt nu aangeboden aan Den Haag. De manifestatie vindt plaats vlak voor de Europese verkiezingen op 22 mei 2014.

Voor een Europa zonder minderhedenhaat.

Organisatie: Mohamed Echarrouti (UMMON), Joke Jongejan (PDA), Roemer van Oordt (IK), Harry Polak (LJGA), Mohamed Rabbae (EL/ES) Mustafa Slaby (Al Kabir), Tijno Venema (IK).

Gepubliceerd:
9 mei 2014
Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , , ,