Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verklaring bestuur COC Haaglanden

Naar aanleiding van de klacht d.d. 3 december 2018, van een medewerker jegens de voorzitter van onze vereniging, deelt het bestuur onderstaand mede. 

Het bestuur betreurt de omstandigheden en de schade die de betrokkenen en onze vereniging hebben geraakt. Na het ontvangen van de klacht, heeft de voorzitter zijn functie als bestuurslid direct neergelegd en heeft het bestuur de medewerker verzocht om tijdelijk de werkzaamheden neer te leggen. Het bestuur heeft, in lijn met de gedragscode van COC Nederland, direct een externe onderzoekscommissie ingeschakeld. Deze onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit experts die ervaring hebben met deze materie.

Op 13 februari 2019 heeft de klachtencommissie haar advies uitgebracht en toegelicht aan het bestuur. Belangrijk is dat – ondanks dat de klachtencommissie ook waarheidsvinding beoogt –  de klachtencommissie vanuit het kader beoordeeld heeft of de klacht al dan niet gegrond is. Hierbij gaat het specifiek om een gedragsrechtelijk en een arbeidsrechtelijk kader met in achtneming van de gedragscode van COC Nederland. 

De onafhankelijke klachtencommissie geeft in haar advies weer dat het bestuur – en de voorzitter meer specifiek – in haar rol als werkgever bij de interne begeleiding van de medewerker te weinig professioneel, adequaat toezicht en ‘afstand’ heeft gekend.

Het bestuur concludeert dat een situatie is ontstaan die alleen maar verliezers kent. Er kan niet voldoende benadrukt worden dat in onze vereniging veiligheid het belangrijkste grondbeginsel is, dat ten alle tijden gewaarborgd dient te worden.

Het bestuur gaat aan de slag met de aanbevelingen die zijn aangegeven door de klachtencommissie. Hierbij gaat het erom dat indien er een arbeidsrechtelijke (rechts)verhouding met een medewerker / vrijwilliger aan wordt gegaan, deze relatie met de nodige gedragsrechtelijke waarborgen wordt omkleed. Dit dient plaats te vinden door zowel vooraf als tijdens deze arbeidsverhouding, de reeds bestaande Code Goed Gedrag COC Nederland, expliciet bespreekbaar te maken en adequaat professioneel toezicht in te regelen. Hiermee vindt handhaving van de interne gedragsregels plaats. Dit is een belangrijke stap naar het verbeteren van het veiligheidsklimaat binnen het COC Haaglanden.

De klachtencommissie meldt ook dat de manier waarop door het bestuur is gehandeld, in de ogen van de klachtencommissie een groot compliment verdient. Op zorgvuldige, respectvolle wijze heeft zij de klachtencommissie ruimte gegeven haar intern onderzoek in stilte te kunnen uitvoeren. 

Voor vragen kunt u terecht bij algemeen bestuurslid Walter de Quaasteniet, e-mail: walter@cochaaglanden.nl.

20 februari 2019

Gepubliceerd:
26 februari 2019
Categorie:
Algemeen, homepage
Tags: