Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verklaring inzake Internationale Roze Kerk

Op 5 december jl. hebben de fracties van D66, VVD, PvdA, HSP, CDA, GroenLinks en de PVV aan het College van B&W van Den Haag de volgende vragen gesteld inzake de Internationale Roze Kerk (IRK),

  1. Is het college op de hoogte dat COC Haaglanden de samenwerking met de Internationale Roze Kerk (IRK) heeft stopgezet, waardoor de IRK uit Den Haag verdwijnt?
  2. Is het college eens dat de IRK van toegevoegde waarde is voor Den Haag?
  3. Welke mogelijkheden ziet het college om de IRK in Den Haag te behouden?

Het bestuur van COC Haaglanden hecht er aan met de volgende toelichting te komen.

In tegenstelling tot wat vraag 1 suggereert heeft het bestuur van COC Haaglanden niet de samenwerking met de IRK stopgezet. In het bericht van 22 november jl. op de website van COC Haaglanden is duidelijk aangegeven dat niet de samenwerking met het IRK, maar met een coördinator van de IRK is stopgezet vanwege een vertrouwensbreuk. (Bericht van 22 november jl. website van COC Haaglanden)

Er is tevens overleg over de kwestie geweest tussen een vertegenwoordiger van het bestuur IRK en COC Haaglanden waarin de motieven van deze besluitvorming uiteen zijn gezet. De IRK kan in principe nog steeds van de COC faciliteiten gebruik maken, maar zal dat dan wel zonder de bewuste coördinator moeten doen. De IRK heeft aangegeven niet zonder de coördinator te willen opereren, waardoor ze zich zelf van het gebruik van de COC faciliteiten buitensluit.

COC Haaglanden wil benadrukken dat COC Haaglanden een seculiere organisatie is en dat de activiteiten van de IRK niet tot haar kerntaken behoren. Wel heeft COC Haaglanden eerder gemeend, op verzoek van de IRK, kosteloos, gastvrijheid te verlenen voor het houden van een maandelijkse IRK bijeenkomst. Daarbij is wel de afspraak geweest dat de IRK zich houdt aan de regels en aanwijzingen van COC Haaglanden.

Het niet langer gebruik maken van COC faciliteiten impliceert naar de mening van COC Haaglanden niet, zoals vraag 1 suggereert, dat de IRK uit Den Haag zou moeten verdwijnen. Van het bestuur IRK mag immers verwacht worden dat ze in staat is elders in Den Haag een locatie voor haar bijeenkomsten te vinden.

De beantwoording van de vragen 2 en 3 laat COC Haaglanden over aan het College van B&W.

Behalve deze algemene toelichting geeft COC Haaglanden geen commentaar op kwesties waar het individuele vrijwilligers betreft.

Het bestuur van COC Haaglanden

Gepubliceerd:
7 december 2014
Categorie:
Algemeen, Geloof & cultuur, homepage
Tags: