Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verslag Ledenvergadering 18 augustus j.l.

De nieuwe statuten zijn aangenomen

Op dinsdag 18 augustus vond een druk bezochte Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden plaats. Vanwege de maatregelen rondom het Covid-19 virus was ervoor gekozen de vergadering niet te organiseren in het, in dit geval wat te krappe, pand van de vereniging aan het Scheveningseveer maar in het gebouw van Hogeschool Inholland aan de Theresiastraat.

De opkomst was geweldig! Een vertegenwoordiger van COC Nederland, die aanwezig was om het onderdeel statuten toe te lichten, sprak van een opkomst die hij nog niet eerder was tegenkomen. Veel nieuwe gezichten, veel jongeren.

Vanuit de plenaire bijeenkomst werd binnen een strak tijdschema – het mocht allemaal niet langer dan 2 uur duren – uiteengegaan in 4 sessies met als onderwerpen:

  • nieuwe statuten van de vereniging (plenair aangenomen en staande de vergadering door de voorzitter en secretaris ondertekend);
  • de renovatie van het pand aan het Scheveningseveer met een toelichting van de betrokken architecten (aandacht in de plannen gevraagd voor het gebruik van de (Peter) Capel-zaal door de koren);
  • een kennismaking met de nieuwe maatschappelijk werkster Tika Stardust en kandidaat bestuurslid Ingrid Krassenburg;
  • een toelichting op de financiële verslagen (decharge voor het bestuur in de plenaire vergadering).

Ingrid Krassenburg werd als algemeen bestuurslid in het bestuur gekozen. Afscheid werd genomen van Deborah Landman (vele jaren vrijwilliger in de werkgroep voorlichting, secretaris van de vereniging en als coördinator van het Transcafé, de International Social Club, nederlandse taalles voor Expats en als barvrouw); Peter Paul Wiegmans (als secretaris in het bestuur) en Jan de Graaf (algemeen bestuurslid in het bestuur). Diana Touw beëindigde ook haar bestuurslidmaatschap maar was helaas niet aanwezig om naast de hierboven genoemde vrijwilligers in het zonnetje gezet te worden.

COC Haaglanden bedankt Hogeschool Inholland voor het gratis ter beschikking stellen van de accommodatie en kijkt terug op een – ondanks alle beperkingen – zeer geslaagde vergadering.

Gepubliceerd:
23 augustus 2020
Categorie:
Algemeen
Tags: