Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Werken aan een divers en inclusief COC Haaglanden

Op 30 november hebben 11 coördinators en bestuursleden een hele middag gefocust op gedrag en omgangsvormen binnen onze vereniging en in ons pand. Twee vertrouwenspersonen hielpen de aanwezigen hierover inzichten te verwerven en kennis te vergroten. Daarbij hebben we ook elkaar wat beter leren begrijpen. Ons doel is een diverse en inclusieveLHBTI-gemeenschap, die samenwerkt aan onze doelen van sociale acceptatie en gelijke rechten en kansen. In de afgelopen periode is door onze circa 100 vrijwilligers uit de LHBTI-gemeenschap hard gewerkt aan meer dan 1.000 activiteiten die onze vereniging jaarlijks organiseert. Een nog grotere groep neemt aan die activiteiten deel. COC Haaglanden wil dat al deze mensen zich bij ons welkom en veilig voelen en zich verantwoordelijk naar elkaar opstellen. Wij bezitten een gedragscode waar iedereen zich aan moet houden. Wij brengen deze nadrukkelijk onder de aandacht en doen dat onder meer door trainingen. Maar ook door hierover met elkaar in gesprek te gaan. De komende periode zal binnen onze hele organisatie verder worden gewerkt aan dit onderwerp. De bereidheid om deel te nemen aan trainingen inzake dit onderwerp is iets wat wij principieel van al onze vrijwilligers inclusief bestuursleden verwachten, maar net zo goed van onze medewerkers. De eerste vruchten zijn reeds geplukt door een steeds prettiger onderlinge sfeer. Wij meten dit onder meer door de positieve reacties van (nieuwe) vrijwilligers.

Gepubliceerd:
7 december 2019
Categorie:
Algemeen
Tags: