Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Westland is een beetje conservatief’

De Westlandse politici willen in gesprek met COC Haaglanden en DWH over de vraag hoe zij het leefklimaat kunnen helpen verbeteren voor mensen die hun leven anders inrichten dan de gemiddelde Westlander. Dat zeggen zij tijdens de verkiezingsbijeenkomst ‘Roze Raadsdebat’ op 22 februari.

‘Mijn dochter heeft twee moeders. Maar op haar school hebben de leerkrachten geen idee’, zegt een inwoonster van Westland boos tegen de politici die deelnemen aan het Roze Raadsdebat dat op 22 februari plaatsvindt in het Westlandse Poppodium Nederland 3. ‘En de woningbouwcorporatie blijft maar vragen wat mijn man eigenlijk doet.’ Het Roze Raadsdebat is een initiatief van COC Haaglanden en DWH om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart met politici te praten over thema’s die belangrijk zijn voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI). Aan de hand van stellingen discussiëren politici met elkaar en met de zaal over de knoppen waaraan de gemeente kan draaien om het leefklimaat in Westland voor deze groep te verbeteren.

Regenbooggemeente
Westland is een Regenbooggemeente: dat betekent dat de gemeente  expliciet heeft uitgesproken zich te willen inspannen voor emancipatie van LHBTI’s. Tijdens het debat komen stellingen aan bod als ‘De gemeente stimuleert gastlessen over voorlichting over seksuele en genderdiversiteit op alle scholen.’ Met die stelling zijn alle politici het eens. Maar waarom maken Westlandse scholen dan zo weinig gebruik van het (in sommige maanden gratis) aanbod van de GGD? Het is in ieder geval niet iets waar de gemeente wat mee moet, vinden Leen Snijders van de ChristenUnie-SGP en Peter Duijsens van Westland Verstandig. Aan de andere kant denken Lianda Heijl  (VVD) en Dennis Chafiâ (CDA) dat een ‘ervaringsdeskundige’ in de klas een goed idee is. Over een andere stelling, ‘De gemeente gebruikt in brieven de aanspreekvorm “beste bewoner” vanwege de gender-inclusiviteit’, botsen de partijen meteen al hevig. ‘Je moet de mensen niet tegen de haren in strijken’, vindt Remmert Keizer (Gemeentebelang Westland). Volgens Chafiâ moet het wel, maar heeft het tijd nodig en Aadje van der Ende (LPF) is onverbiddelijk: ‘We moeten niet doorschieten.’ Dat Van der Ende er geen behoefte aan heeft, is voor Maxim van Ooijen (D66) geen argument. ‘We zitten hier niet voor onszelf. We hebben een verantwoordelijkheid voor de transgender en interseksuele mensen in de gemeente.’

Conservatief
Het debat loopt al naar het eind als de lesbische moeder het woord neemt. De politici reageren gemengd. Van Ooijen: ‘Dit ga ik aan de orde stellen de eerstvolgende keer dat ik schoolbesturen spreek. Het kan toch niet dat een school niet weet uit wat voor gezin een kind komt. En dat de woningbouwcorporatie zo reageert, kan ook niet. Ik ben blij met dit signaal.’ Chafiâ: ‘Als gemeente moeten we hier zeker naar luisteren. Maar het is een zaak van lange adem.’ Daar neemt een andere inspreker geen genoegen mee: ‘Dat zeiden jullie vier jaar geleden ook al. Maar wat gaat de gemeente nu concreet doen? Dit is geen incident, ik hoor van meer jonge mensen dat homoseksuelen op weinig acceptatie kunnen rekenen. Westland is een beetje conservatief.’ Duijsens vindt dat het hier gaat om gedragsverandering, en dat de gemeente daarop geen invloed heeft. Heijl nodigt de insprekers uit voor een gesprek met haar fractie. Nico de Gier (PvdA) herkent het probleem van conservatieve ambtenaren: ‘Mijn vrouw wil haar eigen naam gebruiken. Dat kost hier heel veel moeite.’ Ilona Rozenboom (GroenLinks) wil graag samenwerking zoeken en een dialoog aangaan. Het verhaal is nieuw voor Keizer. ‘Op de school van mijn kinderen speelt het probleem niet.’ Ook Snijders en Van der Ende herkennen zich niet in het verhaal van de insprekers. Die krijgen overigens een concrete toezegging. De politici zullen met COC Haaglanden en DWH om de tafel gaan om te kijken welke maatregelen de gemeente kan treffen.

Gepubliceerd:
24 februari 2018
Categorie:
Algemeen, Politiek, Politiek
Tags: