Beste leden,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u uit voor de:

Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden
donderdag 19 maart 2015 om 20.00 uur
Capelzaal / COC café (2e verdieping)
Scheveningseveer 7 Den Haag

Agenda:

 1. Opening
 2. Meldingen en ingekomen vragen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verkiezing en instellen stemcommissie
 5. Verslag ALV 10 december 2014
 6. Goedkeuren: Huishoudelijk reglement
 7. Jaarverslag
 8. Mandaat vragen voor begroting 2016
 9. Landelijke missie en visie: lokale uitwerking (Eric van Veldhoven)
 10. Mededelingen van het bestuur
 11. Waarnemend penningmeester / secretaris
 12. Verkiezing voorzitter
 13. Stemming
 14. Afsluiten door voorzitter

Documenten:

Hieronder de documenten, die op deze vergadering betrekking hebben:

Uitnodiging en agenda
Verslag ALV 10 december 2014
Huishoudelijk Reglement COC Haaglanden
Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014
Voorstellen Arnout van Kooij
Realisatie 2014, Begroting 2015 en Begroting 2016

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts