Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Daarnaast wordt de vereniging vertegenwoordigd door ten minste twee tezamen handelende leden van het bestuur, waaronder in elk geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester (zie artikel 9, lid 7 van de statuten).

COC Haaglanden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nr. 27184795 en bij de Belastingdienst onder BTW-nr. NL808859870B01.

Algemeen e-mailadres: bestuur@cochaaglanden.nl

Klik hier voor de Portefeuilleverdeling

Bestuursleden

Peter Scheffer, voorzitter
Email: voorzitter@cochaaglanden.nl
Werkvelden: Communicatie, Woordvoering, Mediarelaties, Stakeholders, Politiek, Roze in Blauw
Peter Paul Wiegmans, (aspirant) seceretaris
Email: secretaris@cochaaglanden.nl
Werkvelden: International Social Club, Ledenadministratie, ALV, Personeel, Vrijwilligers, Federatieraad, Maatschappelijk Werk
Bauke Hoogland, algemeen bestuurslid & waarnemend penningmeester
Email: bauke@cochaaglanden.nl
Werkvelden: Jongeren (Jong & Out; Philautia), Financiën
Alan van Ravenswaay, (aspirant) penningmeester
Email: alan@cochaaglanden.nl
Werkvelden: (nog niet bekend)
Diana Touw, algemeen bestuurslid
Email: diana@cochaaglanden.nl
Werkvelden: (nog niet bekend)
Jan de Graaf, algemeen bestuurslid
Email: jandegraaf@cochaaglanden.nl
Werkvelden: Zilveruitjes, Gebouw & Cafe, Ouderen
Jurgen Schouten, algemeen bestuurslid
Email: jurgen@cochaaglanden.nl
Werkvelden: Vluchtelingen, Transgenders, AutiRoze & Ooxo, Statuten en reglementen, Veiligheid & gedragscode, Discriminatiezaken
Sandra Khouw, algemeen bestuurslid
Email: sandra@cochaaglanden.nl
Werkvelden: Vrouwen, Sport, Voorlichting & GSA, Evenementen