Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Daarnaast wordt de vereniging vertegenwoordigd door ten minste twee tezamen handelende leden van het bestuur, waaronder in elk geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester (zie artikel 9, lid 7 van de statuten).

COC Haaglanden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nr. 27184795 en bij de Belastingdienst onder BTW-nr. NL808859870B01.

Algemeen e-mailadres: bestuur@cochaaglanden.nl

Bestuursleden

Marion Tahapary (zij/haar/haar), voorzitter
Email: voorzitter@cochaaglanden.nl
Werkvelden: Politiek, Veiligheid, Dare, Vrijwilligers en Medewerkers (HR)
Diana Comijs (zij/haar/haar), penningmeester
Email: penningmeester@cochaaglanden.nl
Werkvelden: Dare, Voorlichting, GSA en Financiën
Mark Spijker (hij/hem/zijn), secretaris
Email: secretaris@cochaaglanden.nl
Werkvelden: Archivering, bestuurlijk secretariaat, COC Café
Dabi Ahmed (zij/haar/haar), algemeen bestuurslid
Email: dabi@cochaaglanden.nl
Werkvelden: Zilveruitjes, OOXO, COC Café
Tália Cliteur (zij/hun/diens), algemeen bestuurslid
Email: talia@cochaaglanden.nl
Werkvelden: Communicatie en PR, Gendercafé en Transgenderzaken, AutiRoze
Aydin Karadag (hij/hem/zijn), algemeen bestuurslid
Email: aydin@cochaaglanden.nl
Werkvelden: Cocktailmaatjes Project, Vluchtelingen, Jong en Out, Philautia
Timone Heeren (zij/haar/haar), algemeen bestuurslid
Email: timone@cochaaglanden.nl
Werkvelden: Op dit moment is Timone afwezig vanwege persoonlijke omstandigheden. Wanneer zij weer beschikbaar is, zal er een nieuwe portefeuilleverdeling plaatsvinden.

Hier kun je de portefeuilleverdeling bekijken. De bestuursleden geven hierin ook een korte motivatie waarom zij het belangrijk vinden om in het bestuur van COC Haaglanden actief te zijn.