Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Blogpost – Samen kom je verder

Door Diana Comijs

Afgelopen week heeft het bestuur een heisessie gehouden over de vraag: hoe blijven we als vereniging relevant? Bij deze heisessie hebben we ons laten begeleiden door bestuurscoach Joger de Jong van PEP die ons al vaker heeft ondersteund met zijn scherpe vragen. 

Even een paar cijfers. Als COC bedienen we de hele regio Haaglanden. Hier wonen naar schatting een miljoen mensen. Als 6% van de bevolking queer is, zouden we zo’n 60.000 mensen tot onze doelgroep kunnen rekenen. Er zijn bijna 500 mensen lid van het COC Haaglanden. De unieke bezoekersaantallen liggen nòg lager. Daar valt dus een wereld te winnen, om het positief te formuleren.

In mijn vorige blog schreef ik over de werkgroepen. Eén van de zaken die mij bij de werkgroepen opvalt, is dat de samenstelling erg eenzijdig is, zeker als je bedenkt dat er ruim 160 verschillende nationaliteiten in Den Haag wonen. Dat werkgroepen zich op een bepaalde doelgroep richten, is maar een gedeeltelijke verklaring. Het valt me bijvoorbeeld op dat zowel de zilveruitjes als de studenten hoofdzakelijk uit mannen bestaan. Dat Dare uitsluitend uit vrouwen bestaan, is natuurlijk logisch. Maar het zijn grotendeels witte veertig-plus vrouwen.

Mijn oproep in mijn vorige blog om de muren tussen de werkgroepen weg te halen, is een pleidooi voor veel meer dwarsverbanden. Meer vrouwen bij de zilveruitjes en de studenten, meer jongeren bij Dare, om maar wat te noemen. Maar ook: het binnenhalen binnen de vereniging van groepen en mensen die we op dit moment niet of nauwelijks bereiken. Wanneer we het COC toestaan om vast te roesten in de situatie waarin we op dit moment verkeren, zijn we binnenkort niet meer relevant en staat ons mooie pand leeg.

Hoe kunnen we dat aanpakken? Als bestuur kunnen we dat niet alleen en daarvoor hebben we jullie inbreng nodig. Jullie inbreng als coördinatoren, als vrijwilligers, maar ook als bezoekers. Want als vereniging zijn we natuurlijk een beetje apart. We hebben leden, maar niet-leden zijn net zo welkom. Hoe kunnen we behouden wat de moeite waard is, zonder in een onneembare vesting te veranderen voor nieuwkomers?Het COC Haaglanden is niet alleen een club voor mensen die de weg naar binnen al gevonden hebben. We willen ook toegankelijk zijn voor nieuwe mensen. Jonge mensen, mensen die al ouder zijn maar nieuwe kanten van zichzelf willen exploreren, maar ook gewoon mensen die een weekendje in Den Haag doorbrengen en gezellig wat willen komen drinken.

https://www.youtube.com/watch?v=6PMiP90ntZ8

Gepubliceerd:
14 juli 2022
Categorie:
Algemeen, Blog, Jouw belangen, Vereniging
Tags: