COC Haaglanden staat volledig achter de verklaring die is gegeven door de landelijk voorzitter van COC Nederland, Astrid Oosenbrug.

Hieronder de verklaring van COC Nederland.

Orthodox-protestantse verklaring is schadelijk en onbarmhartig

6 januari 201

COC Nederland vindt de orthodox-protestante ‘Nashville-verklaring’ schadelijk en onbarmhartig. Op 5 januari bleek dat zo’n 250 orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en prominenten in Nederland deze LHBTI-vijandige verklaring hebben getekend.

“Het is een schadelijk document voor orthodox-protestante LHBTI’s en een onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. Oosenbrug roept orthodox-protestanten op om de verklaring niet te tekenen.

In de Nashville-verklaring over seksualiteit, mannelijkheid en vrouwelijkheid, staat dat het zondig is om homoseksualiteit en transgender-zijn te accepteren en wordt het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht afgewezen.

Waar er de laatste jaren in grote delen van protestants-christelijk Nederland sprake is van een langzaam maar zekere emancipatie van LHBTI’s, is dit document een stap terug.

Zo is het volgens de verklaring in strijd ‘met Gods heilige bedoelingen’ om homoseksueel of transgender te zijn. Tot nu toe is de opvatting in orthodox-protestante kringen veelal dat je wel homoseksueel of transgender mag zijn, maar dat je het niet in praktijk mag brengen. Met deze verklaring worden LHBTI’s terug de kast in gestuurd.

Ook wekt de verklaring de indruk dat homoseksuele gevoelens kunnen worden veranderd, of in de woorden van de Nashville-verklaring kunnen worden ‘gedood’. Uit tal van onderzoeken is inmiddels gebleken dat homoseksualiteit niet met therapieën of behandelingen kan worden veranderd en dat dergelijke behandelingen buitengewoon schadelijk zijn. Ook de identiteit van transgenders zou volgens de verklaring kunnen worden veranderd.

Volgens dagblad Trouw is de Nashville-verklaring in Nederland inmiddels zo’n 250 keer ondertekend door predikanten, voorgangers en prominenten. Onder de ondertekenaars bevinden zich ook SGP-leider Kees van der Staaij, SGP-senator Diederik van Dijk en de prominente baptisten-voorganger Orlando Bottenbley, die bij de laatste Kamerverkiezingen lijstduwer was van de ChristenUnie.

Het COC roept SGP en ChristenUnie op om afstand te nemen van de verklaring

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts