Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2014: afschaffing weigerambtenaar
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Een nieuw ontwerp voor de nieuwsbrief

Timo van der Kraan

A new design for the newsletter

Wie ben jij?
Hallo, ik ben Timo. Voorheen stond ik gekscherend bekend als Philautia’s promohomo, maar sinds mijn bestuursjaar is afgelopen ben ik bij de afdeling communicatie begonnen om alles van posters tot social media posts een beetje mooier te maken.

Waar komt grafisch ontwerpen vandaan?
Grafisch ontwerpen is al een lange tijd een hobby. Vroeger in Paint, toen (langer dan ik wil toegeven) in Microsoft Word en tegenwoordig in Affinity Publisher. Ik was altijd al creatief, vroeger tekende ik veel, bouwde ik huizen in Sims 2 en droomde ik ervan om een camera te hebben. Helaas groeiden mijn vaardigheden wat dat betreft niet met me mee. Mijn tekeningen zijn nooit verder gekomen dan stokpoppetjes, mijn Sims vaardigheden eindigden met de aanschaf van een Macbook en mijn filmambities kwamen abrupt ten einde toen ik de prijzen van alle benodigdheden zag. Toch had ik iets nodig om mezelf tastbaar te uiten, dat werd grafisch ontwerp. Vroeger ontwierp ik websites en programma’s voor mezelf, totdat ik mijn vaardigheden bij het COC eindelijk nuttig in kon zetten!

Ontworpen in Microsoft Word?
Mensen onderschatten vaak de kracht van Microsoft Word. Bijna alles waar een Philautia logo op staat, zelfs het Philautia logo zelf, is ontworpen in Word! Daar ben ik nog steeds enorm trots op. Waarom Word? Word en ik begrijpen elkaar. Het werkt zoals ik verwacht, het is heel tastbaar en er zitten verassend veel functies in voor een programma dat veel mensen toch alleen maar kennen als een tekstverwerker. Andere vormgevers verklaarden me voor gek, maar stonden toch wel te kijken van de ontwerpen die ik ermee kon maken. Toch was het op een gegeven moment tijd om verder te leren. Na een korte en onplezierige uitstap naar inDesign en Photoshop kwam ik Affinity Publisher tegen en daar doe ik tegenwoordig al mijn ontwerpen in.

Hoe doe je dat?
Ik kijk graag naar mooie dingen. Een mooi ontwerp brengt me rust en maakt me blij. Daartegenover staat dat ik asymmetrische dingen juist weer moeilijk vind om naar te kijken. Als ik in gesprek met iemand een boek scheef zie liggen blijf ik er in mijn hoofd op focussen. Op die manier kijk ik ook naar mijn eigen ontwerpen. Mensen vinden het al snel mooi terwijl ik nog minstens twee grijstinten uit wil proberen voordat ik er vrede mee heb.

Wat staat er op het programma bij afdeling communicatie?
Bij afdeling communicatie staan we open voor vragen van iedereen! Ik vind het enorm leuk om mee te denken over logo’s, huisstijl, posters, folders, zegt u het maar! Ook qua marketing en IT hebben we een aantal goede mensen zitten. Neem vooral contact op als je nieuwsgierig bent op communicatie@cochaaglanden.nl

Who are you?
Hello, I am Timo. I used to be known in the Philautia board as the promo-homo, but since my time in the Philautia board ended last year I’ve started working in the department of communication. My aim is to make everything from posters to social media posts just a little bit more beautiful.

Where’d you learn graphic design?
It’s been a hobby for a long time. When I was little in Paint, then (for longer than I’m willing to admit) in Microsoft Word and recently in Affinity Publisher. I was always creative, I used to draw, build houses in the Sims 2 and dreamt of owning a videocamera. Unfortunately, my skills did not grow along with me. My drawings never went much beyond stick figures, my Sims design skills ended when I bought a Macbook and my moviemaking ambitions came to an abrupt end when I saw the prices of the necessary equipment. The only thing that gave me the creative outlet I needed became graphic design. I used to design websites and programs for myself, until I was finally able to make use of my skills productively at COC!

Designed in Microsoft Word?
People frequently underestimate the power of Microsoft Word. Almost everything that carries a Philautia logo, including the Philautia logo itself, was designed in Word! I’m still very proud of that. Why Word? Because Word and I get each other. It works as I expect it to, is very tangible and has a surprising amount of features for something most people only know as a text editor. Other designers called me crazy, but they fell quiet when they saw the designs I was making with it. However, all good things must come to an end. When it was time to learn something new, after a brief unhappy stint with Photoshop and inDesign, I landed on Affinity Published. The same software I still use today.

How do you design?
I like to look at beautiful things. A beautiful design brings me joy and calm. Conversely, I find an asymmetric image very difficult to look at. If, for instance, I am talking to someone and spot a book that’s out of place, I keep focusing on it in my mind. That’s the same way I look at my own designs. When people say they love it, I still have to go through one or two minor tweaks to the shade of grey used to be at peace with my choices.

So, what’s next for the department of communication?
The department of communication is really open for questions from everyone! I really love helping with logo’s, branding, posters, folders, you name it! Don’t be afraid to contact us if you’re curious at communicatie@cochaaglanden.nl

Gepubliceerd:
13 maart 2021
Categorie:
Communicatie, Vereniging
Tags: