Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vereniging genderdiversiteit 50 jaar

Vereniging Genderdiversiteit

Eind jaren zestig ging Dr. Anton Verschoor zich het lot aantrekken van hen die zich niet geheel of helemaal niet thuis voelden in het lichaam van hun geboortegeslacht, de mensen die we nu transgender noemen.

Op woensdag 4 februari 1970 werd, via de NVSH, de eerste bijeenkomst bij Dr. Verschoor thuis georganiseerd voor hen die men nu onder het begrip transgender samenvat. Tot die groep behoorde ook de vorig jaar helaas overleden Thea Wickel, die de groep vele jaren heeft geleid.

Vanaf 1974, toen de groep al veel te groot was geworden om bij Dr. Verschoor thuis bij elkaar te komen, konden er op de eerste woensdag van de maand open bijeenkomsten bij de NVSH op de Blauwburgwal worden gehouden.
Later is daar de “Vereniging Genderdiversiteit” uit voortgekomen. Nog steeds komen transgenders uit Amsterdam en wijde omgeving de eerste woensdag van de maand bijeen. Afgelopen jaar was het 50-jarig jubileum maar konden we er vanwege corona niet de nodige aandacht aan besteden.

Transgendergroep Amsterdam en Vereniging Genderdiversiteit willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Hoewel de emancipatie van transgenders al sterk verbeterd is, laat deze nog veel te wensen over. Daarom hebben wij besloten ter gelegenheid van dit jubileum de situatie van transgenders breder onder de aandacht te brengen door middel van een symposium met deskundige sprekers.

Het accent zal vooral gericht zijn op mensen die geen (volledige) transitie in het medische circuit zoeken, zoals Crossdressers en non-binaire personen. Dat zijn degenen die niet van geslacht willen veranderen maar wel sterke vrouwelijke of mannelijke gevoelens hebben die niet bij hun geboortegeslacht passen. Het totale programma vindt u hier.

Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 25 september 2021 in het CREA-theater, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam. De ontvangst is vanaf 13:15 uur. Omdat we stipt om 13:45 uur met het programma zullen beginnen, stellen wij het zeer op prijs wanneer u ruim voor die tijd aanwezig bent. Na het symposium is er een informele bijeenkomst met een hapje en een drankje, waar men ruim de gelegenheid heeft om met elkaar in gesprek te raken.

Bij voldoende belangstelling is er gelegenheid om na het symposium en de netwerkborrel samen te gaan eten. De kosten daarvan zijn voor eigen rekening. We gaan uit van €25,00 à €30,00.

Het is belangrijk zich ook hiervoor tijdig aan te melden, zodat wij dit goed kunnen organiseren.

Vereniging Genderdiversiteit

Gepubliceerd:
22 augustus 2021
Categorie:
genderdiversiteit, Transgender
Tags: