Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Alhoewel ik op een hele leuke, open en tolerante middelbare school zat, waren er in mijn tijd vrijwel geen leerlingen die openlijk ervoor uitkwamen homo, lesbisch of bi te zijn. Dat geeft te denken. Ook als seksuele diversiteit op een school niet als probleem wordt gezien, is er blijkbaar nog iets extra’s nodig voor leerlingen om zich echt veilig te voelen. Om zichzelf te kunnen zijn, ongeacht hun seksuele oriëntatie. Er moet over gesproken worden. Niet als een voetnoot in de biologieles, maar uitgebreid, op een manier die jongeren duidelijk maakt dat het OK is om ‘anders’ te zijn. Dat ze ook dan een heel leuk en boeiend leven kunnen hebben, met hechte vrienden en een goede relatie. Dat is voor mij de reden om voorlichting te geven voor het COC. Om die ene jongen of dat ene meisje een hart onder de riem te steken, en hopelijk bij een paar andere leerlingen wat vooroordelen weg te nemen.

In mijn dagelijks leven werk ik bij de mensenrechtenafdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik zie mijn werk voor het COC als een mooie aanvulling, omdat ik daarmee heel concreet kan proberen bij te dragen aan gelijke rechten voor iedereen. Het is bovendien heel leerzaam om met pubers te praten over seksuele diversiteit. Het dwingt me af en toe om ook mijn eigen vooroordelen onder ogen te zien. Met mijn betrokkenheid, mijn vertrouwenwekkende uitstraling en mijn bereidheid mijn persoonlijke ervaringen te delen, hoop ik een verschil te kunnen maken in het leven van LHBT-jongeren, ook al zijn het er maar een paar.’

Terug naar “Wie zijn wij”

gillesgroot