Onbekommerd jezelf kunnen zijn. In de openbare ruimte, in je eigen straat, op school en op het sportveld. Dat is wat ‘roze mensen’ willen. Hoe kan de gemeente daar voorwaarden voor scheppen? Tijdens het Roze Raadsdebat op 15 maart gaan politici in Den Haag hierover met elkaar in debat.

Wat vinden de kandidaat-gemeenteraadsleden in Den Haag dat er moet gebeuren om het leefklimaat voor lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie in de gemeente te verbeteren? Voorlichting op scholen via gastlessen door COC-voorlichters? Roze Lopers in verzorgings- en verpleeghuizen? Een specifiek re-integratietraject voor transgender personen?

Op 15 maart organiseren COC Haaglanden en DWH de verkiezingsbijeenkomst ‘Roze Raadsdebat’ in het COC Café Haaglanden, Scheveningseveer 7, 2514 HB Den Haag. Het debat begint om 20.00 uur en zal duren tot circa 21.30 uur. Voor het debat hebben zich bijna alle aan de verkiezingen deelnemende partijen aangemeld.

Zo’n 10 procent van de bevolking is lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI). In den Haag gaat dat om ruim 52.600 mensen. Hun positie is in Nederland wettelijk beschermd. Dit betekent echter niet dat de maatschappelijke aanvaarding van seksuele en genderdiversiteit gelijke tred houdt met deze juridische verankering.

Het debat zal onder meer gaan over de thema’s onderwijs, veiligheid, ouderen en sport. Natuurlijk wordt er gekeken naar de LHBTI-punten in de verkiezingsprogramma’s  van de Haagse partijen of het ontbreken daarvan.

Bekijk onze Facebookpagina:  https://www.facebook.com/RozeraadsdebattenHaaglanden

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts