Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Training voor LHBTQI+ jongeren

Queer (LHBTQI+) jongeren staan voor extra uitdagingen; negatieve reacties, uitsluiting, pesten, haat en geweld komen helaas veel voor. Dit maakt hen kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische problemen en suïcidaliteit. Omdat queer jongeren verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van psychische problemen en het verbazingwekkend is hoe weinig aandacht er is voor deze specifieke risicogroep, voert Youz Preventie Haaglanden dit najaar samen met COC Haaglanden een preventieve groepstraining speciaal voor LHBTQI+ jongeren uit in een pilot.

De groepstraining ACT your way Queer is bedoeld voor Haagse queer jongeren (16-25 jaar) met lichte psychische klachten en struggles rondom hun gender of seksualiteit. Verwijzers, ouders of jongeren zelf kunnen aanmelden, door een mailtje te sturen naar preventiehaaglanden@youz.nl. We plannen dan een kennismakingsgesprek en bespreken samen of de training past bij de hulpvraag. Er is geen verwijzing nodig en de training is gratis.

Zie ook: https://www.youz.nl/wie-we-zijn/nieuws/-/youz-preventie-haaglanden-biedt-training-voor-lhbtqi-jongeren

Gepubliceerd:
19 november 2021
Categorie:
Hulpverlening, jongeren
Tags:
,