Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Over ons

In actie voor LHBT’s

COC Haaglanden komt al sinds 1947 op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Wij zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBT’s in de regio Haaglanden.

Actief op tal van gebieden
Het COC Haaglanden is actief op tal van gebieden, met het accent op jong & school, 50plus, (politieke) belangenbehartiging, veiligheid en cultuur & geloof.

Kracht van binnenuit
Onze werkwijze is inside-out: we ondersteunen LHBT’s en hetero’s om zélf van binnenuit verandering tot stand te brengen. De kracht van binnenuit heeft vaak meer impact dan beïnvloeding van buitenaf. Bovendien bereiken we méér wanneer miljoenen hetero’s en LHBT’s meedoen bij het streven naar emancipatie, sociale acceptatie en gelijke rechten.

Gedreven voorvechters
Frontliners
zijn cruciaal in onze aanpak. Het zijn de gedreven voorvechters in de ‘frontlinie’ van het acceptatieproces. Een lesbische scholier die op haar school met onze steun een Gay-Straight Alliance (GSA) opzet. Een Marokkaanse jongen die we helpen bij het bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen zijn gemeenschap. Een Oegandese transgender die we in staat stellen om LHBT-mensenrechtenschendingen bij de VN aan de kaak te stellen. Op deze site lees je hoe jij, net als deze frontliners, zelf in actie kunt komen.

Korte geschiedenis

 • De Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland, zoals de officiële naam van het COC nu luidt, is de oudste nog bestaande LHBT-belangenorganisatie ter wereld. De organisatie ontwikkelde zich sinds de oprichting in 1946 uit de bescheiden lezerskring van een tijdschrift tot een sterke, internationaal actieve belangenorganisatie met duizenden leden, honderden vrijwilligers, eenentwintig regionale lidverenigingen en een professioneel kantoor.
 • Het COC werd op 7 december 1946 in Amsterdam opgericht onder de naam Shakespearclub. De organisatie kwam voort uit de lezerskring van het tijdschrift Levensrecht. Dit blad voor homoseksuelen verscheen sinds maart 1940, maar ging al snel ondergronds wegens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In 1949 werd de Shakespearclub omgedoopt tot het Cultuur- en Ontspannings Centrum, ofwel het C.O.C. Niek Engelschman werd onder het pseudoniem Bob Angelo de eerste voorzitter. Om hem te eren reikt het COC sinds 1991 regelmatig de Bob Angelo Penning uit aan personen en organisaties die zich bijzonder inzetten voor LHBT-emancipatie.
 • Op 7 januari 1947 hield onder leiding van Hans Kroesen de Haagse afdeling van de Shakespeare-club onder de naam Louis Couperus-vereniging haar eerste bijeenkomst. Deze bijeenkomst vond plaats op de Laan van Meerdervoort 36, bij Rolf Botter, toneelspeler en dichter.
 • In de eerste decennia van haar bestaan richt het COC zich op het organiseren van opvang en sociale activiteiten voor lesbische, homoseksuele en biseksuele vrouwen en mannen. Na Amsterdam ontstaan er COC’s in onder meer Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De organisatie zet zich in voor afschaffing van het discriminerende artikel 248-bis van het Wetboek van Strafrecht. Dat artikel stelde seksuele contacten strafbaar met iemand van hetzelfde geslacht onder de 21, terwijl heteroseksueel contact vanaf 16 jaar was toegestaan. Ook zette het COC zich in voor officiële erkenning (‘koninklijke goedkeuring’) van de eigen organisatie, waartegen de autoriteiten zich lang verzetten. Artikel 248-bis werd in 1971 afgeschaft en de officiële erkenning van het COC volgde in 1973. In de jaren zeventig bereikt het COC bovendien dat homoseksuelen niet langer automatisch wegens ‘geestelijke instabiliteit’ (ofwel: S5) worden afgekeurd voor de dienstplicht. Al sinds de eerste jaren van haar bestaan maakt het COC zich ook sterk voor de positie van homoseksuelen in andere landen.
 • Aanvankelijk vaart het COC een voorzichtige koers; homoseksualiteit is nog een groot maatschappelijk taboe. Kenmerkend is dat de organisatie (Shakespearclub) en de eerste voorzitter (Bob Angelo) opereren onder een schuilnaam. Dat verandert wanneer Benno Premsela voorzitter wordt (van 1962 tot 1971). Hij treedt als één van de eerste openlijk homoseksuelen naar buiten in de media. De maatschappelijke opvattingen over (homo)seksualiteit beginnen te veranderen; waar in 1968 nog meer dan 35 procent van de Nederlandse bevolking negatief staat tegenover homoseksuelen, is dat in 1980 minder dan 10 procent.
 • In de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw richt het COC zich met name op de bestrijding van de hiv/aidsepidemie en de totstandkoming van anti-discriminatiewetgeving. Wanneer aids in de jaren tachtig ongenadig toeslaat onder homoseksuele mannen, accepteert de Nederlandse overheid het COC als gesprekspartner namens de homogemeenschap. Er komen gerichte preventiecampagnes en specifieke hulpverlening. Het pleidooi van het COC en andere organisaties voor betere anti-discriminatiewetgeving resulteert in 1993 in de Algemene wet gelijke behandeling, die onder meer discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid verbiedt. Waar het COC aanvankelijk pleit voor het geheel afschaffen van het burgerlijk huwelijk (de organisatie wilde een geïndividualiseerd relatiemodel), schaart men zich in 1995 achter het pleidooi van mensen als Henk Krol, Jan-Wolter Wabeke en Kees Waaldijk voor openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Openstelling van het huwelijk volgt op 1 april 2001.
 • Vanaf de eerste jaren van de 21e eeuw maakt het COC zich sterk voor een derde fase in de LHBT-emancipatie. Na het einde aan de strafbaarstelling (artikel 248-bis, eerste fase) en het grotendeels bereiken van gelijke rechten (openstelling van het huwelijk, tweede fase), pleit het COC voor het nastreven van sociale acceptatie (derde fase). De non-discriminatienormen die in de wet zijn verankerd, moeten nu ook in de haarvaten van de maatschappij hun beslag krijgen. Voorlopig hoogtepunt in dit streven is het regeringsbesluit (in 2011) om voorlichting over LHBT’s verplicht te stellen op elke school in Nederland, waar het COC jarenlang voor pleitte. Ook ontwikkelt de regering op aandringen van het COC een sterk LHBT-emancipatiebeleid.
 • Het COC blijft pleiten voor gelijke rechten; dat leidt onder meer tot de mogelijkheid voor paren van gelijk geslacht om een buitenlands kind te adopteren en tot een betere rechtspositie voor lesbische ouderparen en hun kinderen. Verder wordt het COC een belangrijke speler op het gebied van de internationale LHBT-emancipatie en ontwikkelt de organisatie projecten voor LHBT-emancipatie in bijvoorbeeld het onderwijs, de (ouderen) zorg en de multiculturele en multireligieuze samenleving.
 • LHBT-jongerenmagazine Expreszo en het COC besluiten in 2012 tot oprichting van de vereniging Expreszo, waardoor het COC nu een echte jongerenorganisatie kent. Waar het COC zich al langer inzet voor transgenders, wordt deze groep in 2012 in de statuten officieel benoemd in de doelstelling van de organisatie.
 • Om effect en bereik van ons werk te vergroten werkt het COC samen met tal van andere maatschappelijke organisaties. Zo wordt bij emancipatie in de sport samengewerkt met NOC*NSF en GUTS en op de werkvloer met de FNV en de ABVN. Bij het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit in religieuze kring vinden we partners in LKP, CHJC en ContratriO en voor cultureel diverse kring bij organisaties als Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en het Inspraakorgaan Turken in Nederland. Internationaal werken we onder meer samen met het Aidsfonds, MSMGF, ILGA Europe en Amnesty International.
 • COC Nederland is sinds 2011 gevestigd aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam en beschikt over een professionele organisatie van meer dan 20 personen (zie foto bovenaan pagina).
 • Voor meer informatie over de geschiedenis van het COC, zie bijvoorbeeld:  Rob Tielman, Homoseksualiteit in Nederland (Uitgeverij Boom, Meppel, 1982); Gert Hekma, Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd (Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam, 2004); Pieter Koenders en Hans Warmerdam, Cultuur en Ontspanning – Het COC 1946-1966 (Publicatiereeks Homostudies, Utrecht, 1987); of raadpleeg het  Internationaal homo lesbisch informatiecentrum en archief, IHLIA [hyperlink www.ihlia.nl].

Waarom het COC?

 • Veel LHBT’s hebben in Nederland een goed leven. Ons land stelde als eerste ter wereld het huwelijk open voor paren van gelijk geslacht. Toch laat de acceptatie van LHBT’s ook in ons land nog te wensen over. In veel andere landen waar het COC actief is, worden de mensenrechten van LHBT’s met voeten getreden.
 • Enkele feiten:
 • De middelbare school is geen veilige plek voor jonge homo- en biseksuelen (Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 2010)
 • Zelfmoordcijfers liggen onder Nederlandse homojongeren tot vijf keer hoger dan onder heterojongeren (SCP 2010)
 • Zeven van de tien LHBT’s in Nederland krijgen te maken met discriminerend geweld (verbaal en fysiek) (Movisie i.o.v. ministerie van Justitie, 2009)
 • Homoseksualiteit ligt bij Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Chinese Nederlanders vaak nog zeer problematisch (SCP 2010)
 • Transgenders moeten zich volgens de Nederlandse wet eerst onherstelbaar onvruchtbaar laten maken voordat ze hun officiële geslachtsregistratie mogen laten wijzigen
 • Openlijk homoseksuele leerlingen en docenten mogen volgens de Nederlandse wet door scholen in het bijzonder onderwijs geweerd worden
 • Ambtenaren van de burgerlijke stand mogen weigeren om een lesbisch- of homoseksueel paar te trouwen
 • In ouderenzorginstellingen vinden pesterijen plaats en gaan LHBT’s soms zelfs terug de kast in (Schuyf 2011)
 • Homoseksualiteit of homoseksuele handelingen zijn strafbaar in 78 landen, in 7 landen staat er zelfs de doodstraf op  (ILGA 2012)

Wat bereikt het COC?

 • Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:
 • Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat negatief staat tegenover homoseksuelen liep terug van 36% in 1968 naar 4% in 2008
 • Nederland kent sinds 1994 een Algemene wet gelijke behandeling die discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid verbiedt
 • Afschaffing discriminerend strafwetsartikel 248-bis, dat aan homoseksueel contact een hogere minimumleeftijd verbond dan aan heteroseksueel contact (1971)
 • Voorlichting over homoseksualiteit en transgenders wordt verplicht op elke school in Nederland
 • De Rijksoverheid voert een actief LHBT-emancipatiebeleid
 • Lesbische- en homoparen mogen sinds 2009 een buitenlands kind adopteren
 • De strafeis bij discriminerend geweld werd in 2011 met 100 procent verhoogd
 • Er worden geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
 • COC ondersteunt LHBT-organisaties in Centraal- en Oost Europa, Centraal Azië, Afrika en Zuid-Amerika
 • COC-vrijwilligers geven jaarlijks meer dan duizend voorlichtingslessen op school
 • Het COC heeft sinds 2008 een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties
 • COC droeg bij aan de eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen uit 2011
 • De vrijwilligers van het COC wonnen in 2011 de staatsprijs voor LHBT-emancipatie

Kom ook in actie!

 • Je kunt in het dagelijks leven zelf bijdragen aan sociale acceptatie en gelijke rechten voor LHBT’s. Blijf als homoman op straat hand en hand lopen met je vriend. Blijf als lesbische vrouw je vriendin bij het afscheid op het station een zoen geven. Zeg er als hetero wat van als een transgender op straat wordt uitgescholden.
 • Ook kun je het COC steunen, want draagvlak, steun en financiering zijn cruciaal voor ons werk:
 • Verder kun je je aansluiten bij één van onze communities en in actie komen op de gebieden jong & school, 50plus, belangenbehartiging, veiligheid, cultuur & geloof en internationaal (zie ook Communities & labels).

Communities & labels van COC

Het COC kent tal van communities en labels die zijn toegesneden op specifieke taken, wensen en doelgroepen. Je kunt je aansluiten en zelf in actie komen.

Jong & School

 •  Sluit je aan bij de Jong & Out community voor LHBT-jongeren tot en met 18 jaar.
 • LHBT-vijandige school? Roep de hulp in van de Roze Olifant.
 • Word lid van de jongerenorganisatie van het COC en neem een abonnement op Expreszo www.expreszo.nl. Volg Expreszo ook op Facebook.

50+

 • Vraag een Roze Loper tolerantiescan aan voor een (ouderen) zorginstelling: www.rozezorg.nl.

Jouw belangen

 • Breng bij verkiezingen een roze stem uit en laat je informeren op www.gayvote.nl.
 • Ondersteun onze acties en petities op deze site, Facebook en Twitter
 • Beschik je over specifieke expertise of ben je politiek actief? Sluit je dan aan bij de Werkgroep Politiek: info@cochaaglanden.nl.
 • Word lid van het COC of ondersteun onze belangenbehartiging met een donatie.